Pressemelding fra NUUG sendt ut 2008-11-XX til annonsering@nuug. og pressemelding@nuug.

Frie og åpne standarder for framtiden

Definisjonen av en fri og åpen standard

Den digitale standardorganisasjonen definierer fri og åpen standard som følger:

Det økonomiske resultatet av en fri og åpen standard, som kan måles, er at det muliggjør perfekt konkurranse mellom leverandører av produkter basert på standarden.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG Petter Reinholdtsen
Epost: pere at hungry.com

XXX Hvem flere? Peter? Noen fra standardgruppen?

Referanser

Referanser til oss som skriver meldingen

pressemelding/200811-digistan (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)