Pressemelding fra NUUG sendt til pressemelding@ og annonsering@ 2008-10-21.

Hva har M og Direktoratet for forvaltning og IKT felles?

Begge er representert når Prisen for fremme av fri programvare i Norge deles ut i år.

Onsdag 22. oktober 2008 kl. 17:00 får du en mulighet til å møte Mads Eriksen, mannen bak tegneseriefiguren M som har gjort fri programvare og Linux kjent for mange nordmenn, og Jens Nørve fra Direktoratet for forvaltning og IKT som er sentral i utformingen av regjeringens strategi i IT-spørsmål. I tillegg vil en kunne møte eliten innen fri programvare og åpne standarder i Norge, samlet på ett brett. Anledningen er årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare, der årets vinner vil bli annonsert og feiret. Her kan en få både faglig påfyll og finne ut hvem om har fortjent årets pris for sin innsats for fri programvare og åpne standarder i Norge. Utdelingen er gratis og åpen for alle interesserte, og finner sted i Festsalen til Høgskolen i Oslo, Anna Sethnes hus, Pilestredet 52 i Oslo.

Fri programvare og åpne standarder spiller en svært betydelig rolle innen offentlig forvaltning. I sitt foredrag med tittelen «Utvikling gjennom samarbeid!» vil Jens Nørve fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) belyse hvordan direktoratet arbeider med fri programvare og åpne standarder for bruk i offentlig sektor.

Årets utdeler er tegneserieskaper Mads Eriksen, kjent blant annet for tegneserien «M», med hyppige referanser til Linux og annen fri programvare.

Dørene åpnes 17:00, og frem til selve seremonien starter 17:30 tilbys de fremmøtte enkel bevertning. I tillegg til de overnevnte vil en få høre innlegg fra fjorårets vinner Linpro AS representert med grunnlegger Dag Asheim, Prorektor for FoU Trine B. Haugen ved Høyskolen i Oslo, juryleder Axel Bojer og NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Til årets pris var det totalt 21 nominerte, enkeltpersoner, foreninger og bedrifter som alle har utmerket seg i arbeidet for utbredelse av fri programvare og åpne standarder i Norge. Prisen består av diplom og et beløp på 35 000 kroner.

Informasjon om årets pris finnes på prisens hjemmeside http://www.nuug.no/prisen/. Listen over årets nominerte med forslagsstillernes begrunnelse er tilgjengelig på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2008/.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen < pere@hungry.com >

Peter N. M. Hansteen < peter@nuug.no >, telefon 980 71 263.

pressemelding/200810-prisen (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)