Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

ECMA OOXML - en ufullstendig spesifikasjon som få kan implementere

Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel kan kanskje unde seg på hvorfor det er interessant. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og like konkurransevilkår for alle aktører, og når det gjelder dokumentstandarder, sikre at dagens og gårsdagens dokumenter også kan leses korrekt i framtiden, det være seg om 10 eller 200 år.

OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til algoritmer i MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-godkjenning endrer dessverre ikke på dette, og problemet kan tidligst være fikset om 4 år hvis ISO skal gjøre det. Det forutsetter at ISO og ECMA blir øyeblikkelig enig om hvilke av organisasjonene som skal vedlikeholde spesifikasjonen, og de starter opp prosessen for å korrigere den. Og en god del av feilene kan kun fikses hvis en får tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som tilgang til intern oppførsel i MS Office.

I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 norske kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til. Dette stemmer ikke, og er noe av årsaken til at så få i den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen fra nei til ja. I tillegg til at 80% av dagens komiteer er imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, så kan det nevnes at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs fra før OOXML kom opp, ønsker å stemme nei.

Realiteten er dermed ikke slik Standard Norge og Microsofts innleide lobbyist Shahzad Rana har hevdet offentlig, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

Vedlegg

Include(grupper/standard/ooxml/kommentarstatus)