Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

ECMA OOXML - en ufullstendig spesifikasjon som få kan implementere

Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel kan kanskje unde seg på hvorfor det er interessant. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og like konkurransevilkår for alle aktører, og når det gjelder dokumentstandarder, sikre at dagens og gårsdagens dokumenter også kan leses korrekt i framtiden, det være seg om 10 eller 200 år.

OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til kildekoden til MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-stempel endrer ikke på dette, og det kan tidligst (med full hastighet på en ISO-prosess for å fikse feil og mangler, det er foreløbig ikke klart om det er ISO eller ECMA og Microsoft som skal ha denne prosessen) være fikset om 4 år. Men kun hvis en får tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som har kildekoden til MS Office.

I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 norske kommentarene som var knyttet til norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til. Dette stemmer ikke, og er noe av årsaken til at så få i den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen fra nei til ja. 100% av de originale medlemmene i komiteen fra før OOXML kom opp var imot å stemme ja, og de fikk støtte fra ca. 80% av dagens komitemedlemmer.

Realiteten er ikke slik Standard Norge og Microsofts lobbyist Rana har hevdet, men derimot at kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer som så hevdes å ha tatt hensyn til kommentaren.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Vedlegg

Include(grupper/standard/ooxml/kommentarstatus)

Referanser til internt bruk

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt