Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

OOXML - en ufullstendig spesifikasjon få kan implementere

Bakgrunn:

Hovedmålet mitt for å fortsette aktiviteten er å gjøre det klart for flere at OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til kildekoden til MS Office, og derfor ikke bør tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-stempel endrer ikke på dette, og det kan tidligst (med full fart på en ISO-prosess for å fikse feil og mangler, det er ikke klart at det er ISO og ikke ECMA og Microsoft som skal ha denne prosessen) være fikset om 4 år.

Jeg ønsker også at Norge har en standardorganisasjon som tar avgjørelser om standarder på teknisk-faglig grunnlag, og ikke overkjører fagkompetansen pga at "dersom dette blir en ISO/IEC-standard, vil den bli forbedret for å imøtekomme brukernes behov på en bedre måte". Det er å akseptere råtne standarder basert på tvilsomme motivasjoner.

Dermed kan det ikke forbigås i stillhet, og jeg fortsetter å bruke av min fritid til å fremme gode IT-standarder og åpne prosesser.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus

Referanser til internt bruk

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt