Pressemelding fra NUUG for utsending 2008-04-04

OOXML - en ufullstendig spesifikasjon få kan implementere

http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus