Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2008-04-07 10:19:37
Size: 2498
Comment: En kontaktperson på plass.
Revision 9 as of 2008-04-07 10:31:36
Size: 2649
Comment: Stram inn teksten.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
tilgangen til kildekoden til MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk
som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-stempel endrer ikke
på dette, og det kan tidligst (med full hastighet på en ISO-prosess for å
fikse feil og mangler, det er foreløbig ikke klart om det er ISO eller ECMA og
Microsoft som skal ha denne prosessen) være fikset om 4 år. Men kun hvis en får
tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som har kildekoden
til MS Office.
tilgangen til algoritmer i MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk
som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-godkjenning endrer
dessverre ikke på dette, og problemet kan tidligst være fikset om 4 år hvis ISO
skal gjøre det. Det forutsetter at ISO og ECMA blir øyeblikkelig enig om hvilke
av organisasjonene som skal vedlikeholde spesifikasjonen, og de starter opp
prosessen for å korrigere den. Og en god del av feilene kan kun fikses hvis en får
tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som tilgang til
intern oppførsel i MS Office.
Line 24: Line 25:
kommentarene som var knyttet til norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til. kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til.
Line 27: Line 28:
100% av de originale medlemmene i komiteen fra før OOXML kom opp var imot å stemme ja, og
de fikk støtte fra ca. 80% av dagens komitemedlemmer.
I tillegg til at 80% av dagens komiteer er imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, så
kan det nevnes at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs fra før OOXML kom opp,
ønsker å stemme nei.
Line 30: Line 32:
Realiteten er ikke slik Standard Norge og Microsofts lobbyist Rana har hevdet, men derimot
at
kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste
ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer som så
hevdes å ha tatt hensyn til kommentaren
.
Realiteten er dermed ikke slik Standard Norge og Microsofts innleide lobbyist Shahzad Rana har
hevdet offentlig
, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste
ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer.
Line 46: Line 47:
=== Referanser ===

 * Hva er egentlig en åpen standard?
   http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt
Line 49: Line 55:

=== Referanser til internt bruk ===

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

ECMA OOXML - en ufullstendig spesifikasjon som få kan implementere

Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel kan kanskje unde seg på hvorfor det er interessant. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og like konkurransevilkår for alle aktører, og når det gjelder dokumentstandarder, sikre at dagens og gårsdagens dokumenter også kan leses korrekt i framtiden, det være seg om 10 eller 200 år.

OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til algoritmer i MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-godkjenning endrer dessverre ikke på dette, og problemet kan tidligst være fikset om 4 år hvis ISO skal gjøre det. Det forutsetter at ISO og ECMA blir øyeblikkelig enig om hvilke av organisasjonene som skal vedlikeholde spesifikasjonen, og de starter opp prosessen for å korrigere den. Og en god del av feilene kan kun fikses hvis en får tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som tilgang til intern oppførsel i MS Office.

I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 norske kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til. Dette stemmer ikke, og er noe av årsaken til at så få i den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen fra nei til ja. I tillegg til at 80% av dagens komiteer er imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, så kan det nevnes at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs fra før OOXML kom opp, ønsker å stemme nei.

Realiteten er dermed ikke slik Standard Norge og Microsofts innleide lobbyist Shahzad Rana har hevdet offentlig, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

Vedlegg

Include(grupper/standard/ooxml/kommentarstatus)

pressemelding/200804-ooxml-comments (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)