Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2008-04-03 22:02:10
Size: 1270
Comment: Litt mer tekst.
Revision 4 as of 2008-04-03 23:02:30
Size: 2353
Comment: Litt om bakgrunnen for at dette er viktig.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:


Bakgrunn:

Hovedmålet mitt for å fortsette aktiviteten er å gjøre det klart for
flere at OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og
antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har
tilgangen til kildekoden til MS Office, og derfor ikke bør tas i bruk
som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-stempel endrer ikke
på dette, og det kan tidligst (med full fart på en ISO-prosess for å
fikse feil og mangler, det er ikke klart at det er ISO og ikke ECMA og
Microsoft som skal ha denne prosessen) være fikset om 4 år.

Jeg ønsker også at Norge har en standardorganisasjon som tar
avgjørelser om standarder på teknisk-faglig grunnlag, og ikke
overkjører fagkompetansen pga at "dersom dette blir en
ISO/IEC-standard, vil den bli forbedret for å imøtekomme brukernes
behov på en bedre måte". Det er å akseptere råtne standarder basert
på tvilsomme motivasjoner.

Dermed kan det ikke forbigås i stillhet, og jeg fortsetter å bruke av
min fritid til å fremme gode IT-standarder og åpne prosesser.

Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

OOXML - en ufullstendig spesifikasjon få kan implementere

 • Rana og Jachwitz påstår de fleste av norges kommentarer til OOXML ble tatt hensyn til
 • Jachwitz forteller at han ikke har mye teknisk kompetanse, så han må ha hørt det fra andre
 • Realitetene er at veldig få av kommentarene ikke ble tatt hensyn til, henvis til oppsummering
 • Beskriv hva som kreves av en åpen standard
 • Beskriv problemene med OOXML
  • Ufullstendig spesifikasjon som kun de med intern MS Office-kjenskap kan implementere
  • Uklare juridiske bruksbegresninger
  • Konkurransevridende

Bakgrunn:

Hovedmålet mitt for å fortsette aktiviteten er å gjøre det klart for flere at OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til kildekoden til MS Office, og derfor ikke bør tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-stempel endrer ikke på dette, og det kan tidligst (med full fart på en ISO-prosess for å fikse feil og mangler, det er ikke klart at det er ISO og ikke ECMA og Microsoft som skal ha denne prosessen) være fikset om 4 år.

Jeg ønsker også at Norge har en standardorganisasjon som tar avgjørelser om standarder på teknisk-faglig grunnlag, og ikke overkjører fagkompetansen pga at "dersom dette blir en ISO/IEC-standard, vil den bli forbedret for å imøtekomme brukernes behov på en bedre måte". Det er å akseptere råtne standarder basert på tvilsomme motivasjoner.

Dermed kan det ikke forbigås i stillhet, og jeg fortsetter å bruke av min fritid til å fremme gode IT-standarder og åpne prosesser.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus

Referanser til internt bruk

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

pressemelding/200804-ooxml-comments (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)