Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2008-04-03 20:56:56
Size: 1158
Comment: Litt struktur.
Revision 3 as of 2008-04-03 22:02:10
Size: 1270
Comment: Litt mer tekst.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
 * Beskriv hva som kreves av en åpen standard
Line 31: Line 32:

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

OOXML - en ufullstendig spesifikasjon få kan implementere

 • Rana og Jachwitz påstår de fleste av norges kommentarer til OOXML ble tatt hensyn til
 • Jachwitz forteller at han ikke har mye teknisk kompetanse, så han må ha hørt det fra andre
 • Realitetene er at veldig få av kommentarene ikke ble tatt hensyn til, henvis til oppsummering
 • Beskriv hva som kreves av en åpen standard
 • Beskriv problemene med OOXML
  • Ufullstendig spesifikasjon som kun de med intern MS Office-kjenskap kan implementere
  • Uklare juridiske bruksbegresninger
  • Konkurransevridende

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus

Referanser til internt bruk

http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

pressemelding/200804-ooxml-comments (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)