Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2008-04-07 11:49:56
Size: 2779
Comment: Last minute changes.
Revision 11 as of 2008-04-07 12:08:59
Size: 2893
Editor: Fosseng
Comment: Korrektur/omformuleringar
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel kan kanskje unde seg
hvorfor det er interessant. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og
Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel undrer kanskje på
hvorfor det er viktig. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og
Line 15: Line 15:
tilgangen til algoritmer i MS Office, og bør derfor ikke tas i bruk tilgangen til interne algoritmer i MS Office. Den bør derfor ikke tas i bruk
Line 17: Line 17:
dessverre ikke på dette, og problemet kan tidligst være fikset om 4 år hvis ISO
skal gjøre det. Det forutsetter at ISO og ECMA blir øyeblikkelig enig om hvilke
av organisasjonene som skal vedlikeholde spesifikasjonen, og de starter opp
prosessen for å korrigere den. Og en god del av feilene kan kun fikses hvis en får
tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som tilgang til
intern oppførsel i MS Office.
dessverre ikke på dette, og problemene kan tidligst være fikset om 4 år dersom ISO skal gjøre dette. Da forutsettes at ISO og ECMA øyeblikkelig blir enige om at ISO skal vedlikeholde spesifikasjonen, og at ISO like øyeblikkelig starter prosessen for å korrigere den. En god del av feilene kan dessuten bare fikses hvis en får tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som har tilgang til intern oppførsel i MS Office. Vi har så langt ingen indikasjoner på at MS kommer til å gjøre disse offentlig tilgjengelige.
Line 24: Line 19:
I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 norske
kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til.
Dette stemmer ikke, og er noe av årsaken til at så få i
den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen fra nei til ja.
I tillegg til at 80% av dagens komiteer er imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, så
kan det nevnes
at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs fra før OOXML kom opp,
ønsker å
stemme nei.
I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til da stemmen ble endret til ja.
Dette stemmer ikke, og er en viktig grunn til at så få i
den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen.
I tillegg til at 80% av dagens komitemedlemmer var imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, er det verdt å nevne at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs som var medlemmer før OOXML kom opp,ville stemme nei.
Line 33: Line 25:
hevdet offentlig, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste
ble høflig ignorert og påstått tatt hensyn til ved å gjøre irrelevante endringer.
hevdet, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste
ble ignorert og påstått tatt hensyn til ved at det ble gjort irrelevante endringer.

Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

ECMA OOXML - en ufullstendig spesifikasjon som få kan implementere

Debatten rundt ISO-standardisering av OOXML pågår fortsatt, og endel undrer kanskje på hvorfor det er viktig. NUUG er involvert i standardisering for å fremme samvirke og like konkurransevilkår for alle aktører, og når det gjelder dokumentstandarder, sikre at dagens og gårsdagens dokumenter også kan leses korrekt i framtiden, det være seg om 10 eller 200 år.

OOXML er en dårlig spesifikasjon som ikke fremmer samvirke og antagelig heller ikke kan implementers av andre enn de som har tilgangen til interne algoritmer i MS Office. Den bør derfor ikke tas i bruk som lagringsformat for framtidens dokumenter. ISO-godkjenning endrer dessverre ikke på dette, og problemene kan tidligst være fikset om 4 år dersom ISO skal gjøre dette. Da forutsettes at ISO og ECMA øyeblikkelig blir enige om at ISO skal vedlikeholde spesifikasjonen, og at ISO like øyeblikkelig starter prosessen for å korrigere den. En god del av feilene kan dessuten bare fikses hvis en får tilgang til informasjon som i dag bare er tilgjengelig for de som har tilgang til intern oppførsel i MS Office. Vi har så langt ingen indikasjoner på at MS kommer til å gjøre disse offentlig tilgjengelige.

I den norske debatten rundt OOXML har det blitt hevdet at de 12 kommentarene som var knyttet til Norges nei-stemme, i det store og hele var tatt hensyn til da stemmen ble endret til ja. Dette stemmer ikke, og er en viktig grunn til at så få i den norske komiteen støttet Microsofts ønske om å endre den norske stemmen. I tillegg til at 80% av dagens komitemedlemmer var imot å godkjenne OOXML som ISO-standard, er det verdt å nevne at 100% av de originale medlemmene i komiteen, dvs som var medlemmer før OOXML kom opp,ville stemme nei.

Realiteten er dermed ikke slik Standard Norge og Microsofts innleide lobbyist Shahzad Rana har hevdet, da kun et fåtall av kommentarene var tatt hensyn til, og de aller fleste ble ignorert og påstått tatt hensyn til ved at det ble gjort irrelevante endringer.

Ni kommentarer ble ikke tatt hensyn til (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12), to ble delvis tatt hensyn til (7, 10), og en ble tatt fullstendig hensyn til (5).

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

Vedlegg

Include(grupper/standard/ooxml/kommentarstatus)

pressemelding/200804-ooxml-comments (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)