Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2008-04-03 20:50:09
Size: 661
Comment: Start på utkast til pressemelding.
Revision 2 as of 2008-04-03 20:56:56
Size: 1158
Comment: Litt struktur.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Pressemelding fra NUUG for utsending 2008-04-04 Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04
Line 13: Line 15:
=== Kontaktpersoner ===

Leder i NUUG
[[BR]]Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig
[[BR]]Idar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig
[[BR]]Martin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

=== Referanser ===
Line 15: Line 29:

=== Referanser til internt bruk ===

Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug

Pressemelding fra NUUG for utsending, Oslo 2008-04-04

OOXML - en ufullstendig spesifikasjon få kan implementere

  • Rana og Jachwitz påstår de fleste av norges kommentarer til OOXML ble tatt hensyn til
  • Jachwitz forteller at han ikke har mye teknisk kompetanse, så han må ha hørt det fra andre
  • Realitetene er at veldig få av kommentarene ikke ble tatt hensyn til, henvis til oppsummering
  • Beskriv problemene med OOXML
    • Ufullstendig spesifikasjon som kun de med intern MS Office-kjenskap kan implementere
    • Uklare juridiske bruksbegresninger
    • Konkurransevridende

Kontaktpersoner

Leder i NUUG BRPetter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRIdar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe XXX Sjekk om han er villig BRMartin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus

Referanser til internt bruk

pressemelding/200804-ooxml-comments (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)