Pressemelding fra NUUG 2007-12-19 er sendt ut til pressemelding@nuug og annonsering@nuug.

Endelig offentlige dokumenter for alle

Regjeringen melder i dag at det offentlige blir pålagt å bruke de åpent standardiserte formatene HTML, ODF, og PDF når de publiserer informasjon på web. Dette er gode valg som sikrer alle aktører, både programvareprodusenter og borgere, mulighet til å lage og bruke dokumenter eller systemer som gir dem anledning til å delta i samhandling med det offentlige.

En åpen standard er en spesifikasjon som er offentlig tilgjengelig, ikke har begrensninger på å ta denne i bruk, og der vedlikeholdet av spesifikasjonen foregår i et offentlig forum der alle som ønsker det kan delta. Et viktig kriterium er at patenter ikke hindrer de som vil implementere en standard fra å ta den i bruk.

ODF er et spesielt godt valg, da det er en åpen standard, vedtatt av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og kan brukes av et utall ulike programsystemer, deriblant OpenOffice.org og Google Office. Det kan også håndteres av Microsoft Office takket være en utvidelse fra SUN Microsystems. Utvidelsen fungerer med MS Office- og Windows-utgaver fra de siste 10 årene. Microsoft har også laget en tilsvarende utvidelse, men den er ikke like godt integrert i menyene til MS Office.

PDF ble i desember vedtatt som en godkjent standard av ISO, og er nå tilgjengelig derfra uten bruksbegrensinger. Enhver kan dermed bruke dette formatet uten å bekymre seg for at eieren av rettighetene til formatet skal stikke kjepper i hjulene. Dette er viktig for å sikre at alle aktører kan ta konkurrere på like vilkår.

HTML har vært tilgjengelig fra The World Wide Web Consortium (W3C) siden midten av 90-tallet, og tilgang for alle har sikret fremveksten av webtjenester de siste 15 årene. W3C er i disse dager igang med en oppdatering av HTML-standarden, der multimedia-støtten har fått større fokus.

OpenOffice.org er en fritt tilgjengelig kontorpakke, som er oversatt til begge norske målformer. Oversettingen er finansiert av stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk, som er et samarbeid mellom flere kommuner og fylkeskommuner, Skolelinux og NUUG. Til TV 2 Nyhetene sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at hun ønsker at forvaltningen internt tar i bruk åpne programvareløsninger, som OpenOffice.org. Fornyings- og administrasjonsdepartementet tildelte også nylig pengestøtte på kr 356.000 til videre arbeid med oversettingen, med begrunnelsen at dette bidrar til økt nytte av tilgjengelige åpne kontorstøtteverktøy og dermed økt utbredelse av åpne dokumentformater i Norge.

Bruken av åpne standarder og de formatene som er valgt vil gi enklere tilgang til offentlig informasjon for brukergrupper med spesielle utfordringer, som blinde og svaksynte. Mulighetene som ligger i bruk av applikasjoner tilpasset blinde, som ADRIANE og OpenOffice.org ble vist av Klaus Knopper på et møte i NUUG Oslo for en uke siden. Der kunne han demonstrere høyttalende OpenOffice.org på nynorsk for et forbløffet publikum.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG Petter Reinholdtsen
Epost: pere at hungry.com

Leder av standardgruppen i NUUG Idar Tollefsen
Epost: idart at performancedesign.no
Telefon +47 92226753

Referanser

Referanser til oss som skriver meldingen

pressemelding/200712-standardkatalog (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)