Sendt til pressemelding@nuug, annonsering@nuug og kart@nuug av Petter Reinholdtsen 2007-08-06 14:00.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-08-06

Fribrukskart over verden og Norge lages på dugnad

OpenStreetMap er et prosjekt for å lage og tilby frie geografiske data, som for eksempel bykart, til alle som ønsker dette. Prosjektet ble startet fordi mange kart som vi ofte tenker på som frie og tilgjengelige, faktisk har rettslige eller tekniske begrensninger knyttet til bruken av disse. Følgende for slike restriksjoner er at mennesker som ønsker å bruke slike kart kreativt, produktivt eller på nye måter ikke får lov til dette. Restriksjonene hemmer på en helt unødvendig måte, og samfunnet får ikke bruke de ressursene som allerede burde vært tilgjengelig for innbyggere.

Dette gjelder blant annet kartdataene fra Statens Kartverk, hvor vi allerede har betalt for det aller meste gjennom skatteseddelen. På tross av dette, er dataene kun er tilgjengelige for selskaper med dype lommebøker, og selv da med mange begrensninger av hva en har lov å gjøre med dataene. Som Håkon Wium Lie i Opera skrev i et innlegg i Dagbladet 13. juni 2007: "Informasjon vi alle har vært med på å spleise på gjennom skattepengene gjøres altså til produkter vi må betale dyrt for."

I Europa er det særlig vanlig at myndigheter sitter på kartdata, men uten at disse gjøres tilgjengelig for folket. For å løse problemet med mangelen på tilgjengelige kartdata ble OpenStreetMap startet august 2004. OpenStreetMap er et samarbeidsprosjekt på samme måte som suksessfulle Wikipedia, og det er internasjonal interesse for prosjektet. Prosjektet vokser, og med snart 10 000 registrerte brukere, burde dette tilsi at behovet for frie kartdata er stort. Bak kartdataene står personer som er interessert i kart, geografi og har tid til å samle inn data med bruk av vanlig GPS-utstyr.

Prosjektet har så langt kartlangt mye av Europa og dekningsgraden av blant annet England begynner å bli svært god. En av de viktigste hendelsene i senere tid er at et kartfirma i Nederland (AND) har frigitt veidata for Nederland samt deler av India og Kina til OpenStreetMap. Dette er et stort skritt fremover for landene det gjelder, hvor man kan konsentrere seg om å korrigere feil i de eksisterende kartdataene og legge til ytterligere informasjon som sykkelveier og stier.

I Norge fins det gode data i en håndfull områder, deriblant Oslo, Bergen, Tromsø og flere større og mindre steder som Bryne, Halden og Hommelvik. I enkelte av disse områdene er kartet også bedre og mer detaljert enn det man finner tilgjengelig på andre gratis karttjenester på Internett, se f.eks. kartet over Høybråten.

For endel områder har OpenStreetmap mer oppdaterte kart enn alternativene. For Nydalen i Oslo er OpenStreetmap.org mer oppdatert enn f.eks. Gule Sider og Finns kart. Tilsvarende vil en kunne se for Isle of Man og Bagdad hvis en sammenligner med Google Maps.

Man trenger ikke være spesielt teknologiinteressert for å delta, det holder at man har tid og lyst til å bidra med sin lokalkunnskap. Det er også en fin aktivitet for å komme seg ut, og man utforsker nærmiljøet sitt på en helt ny måte.

Det arrangeres av og til kartsamlinger i et område hvor man samler folk og kartlegger et område i løpet av en helg. I Bergen ble det arrangert kartsamling i slutten av Mai, noe som førte til at store deler av Bergensområdet nå er kartlagt.

Kontaktpersoner

Pressekontakt for NUUG,
Peter N. M. Hansteen, epost peter at nuug no, telefon +47 9807 1263

Oslo-kartlegger og leder i NUUG,
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry com

Referanser (til pressemeldingen)

Referanser (til oss som skriver pressemeldingen)

pressemelding/200708-osm-kart (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)