Sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug av Petter Reinholdtsen 2007-08-31 14:20.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group, Oslo 2007-08-31

Standard Norge stemmer nei med kommentarer til OOXML

Standard Norge har i dag sendt ut pressemelding om at Norge vil stemme nei med kommentarer til forslaget om ISO-sertifisering av OOXML. Nei med kommentarer er et betinget ja for ISO, som endres til et ubetinget ja når alle kommentarene er oppfylt. Pressemeldingen fra Standard Norge er tilgjengelig på http://www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Skulle gjerne sett flere kommentarer

NUUG er tilfreds med resultatet, men skulle allikevel sett flere kommentarer sendt til ISO. Argumentet om at OOXML er i direkte strid med det allerede ISO-sertifiserte dokumentformatet ODF mener NUUG er svært vesentlig. Leder av NUUG, Petter Reinholdsen, sier at dobbeltsertifisering av standarder på et område kan åpne for tilsvarende på andre områder, og at det på sikt kan bidra til å undergrave ISOs troverdighet som standardiseringsorgan.

En prinsipielt viktig avgjørelse

For oss som utvikler programvare for dokument- og informasjonshåndtering er dette en prinsipielt svært viktig avgjørelse, uttaler Martin Bekkelund i Nexus Consulting AS. Vi har hele tiden fremholdt at OOXML, slik standarden foreligger, ikke kan implementeres av andre enn Microsoft, og at standarden således ikke er åpen slik navnet antyder.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe
Idar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe
Martin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser

Pressemeldingen «Standard Norge gir et betinget ja til OOXML ISO/DIS 29500» fra Standard Norge: http://www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Grokdoc «EOOXML objections»: http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections

Webskills4u.com «Using Google to Track File Format Usage on the Web»: http://www.webskills4u.com/index.php/site/article/google_file_formats/

pressemelding/200708-ooxml-norge (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)