Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-08-15

Nytt kompetansesenter er viktig og nyttig

NUUG ser i dag med glede at det nasjonale kompetansesenteret for fri programvare som ble foreslått for et og et halvt år siden, endelig lanseres. Fornyingsdepartementet forteller at målet med senteret er å øke kompetansen å få mer bruk av fri programvare i kommunal og statlig sektor, samt stimulere til økt konkurranse i programvarenæringen. Å gjøre dette er både viktig og riktig, men på langt nær nok til å gi alle programvareaktører like vilkår i dagens programvaremarked.

Hvis alle programvareaktører skal få like vilkår må staten gå foran med et godt eksempel, og gjøre sine dokumenter, bilder, lyd- og filmopptak og annen informasjon tilgjengelig på formater som gir alle programvarebrukere og utviklere mulighet til å bruke slik informasjon. For å få en slik mulighet må en beskrivelse av formatene være tilgjengelig, komplett spesifisert og uten bruksbegresninger, dvs. være basert på åpne standarder. I dag legger f.eks. regjeringen.no og NRK ikke ut sine filmer i et slikt format. Mer arbeid innen standardisering og krav om bruk av standarder som er tilgjengelige, komplett spesifiserte og uten bruksbegresninger ville hjelpe enormt. Hvis en i tillegg sørget for at all programvare som utvikles for det offentliges regning gjøres tilgjengelig som fri programvare vil en kunne bedre samarbeid mellom ulike deler av det offentlige og slik enten redusere kostnadene eller bedre kvaliteten på aktiviteten i det offentlige.

Lovverket er en annen hindring for å få like vilkår i programvaremarkedet. Skolelinux-prosjektet utvikler en programvareløsning for skoleverket, og ønsker å levere en fungerende DVD-avspiller som del av pakken, slik at skolene kan se på sine DVDer ved hjelp av sine datamaskiner. For å få det til å fungere må et lite bibliotek ved navn libdvdcss legges ved, et bibliotek avledet fra progammet som var stridstema i rettsaken mot Jon Johansen i den såkalte DVD-saken. Dette tør ikke utviklere i Skolelinux-prosjektet legge ved for å unngå å måtte tilbringe tiden i retten enten i Norge eller i andre land i stedet for å bruke tiden på å lage et godt datasystem for skolen. Det ville hjulpet fri programvareleverandører og små programvareutviklere hvis regjering og storting jobbet for å justere lovverket nasjonalt og internasjonalt for å fjerne slike hindringer til et velfungerende programvaremarked.

NUUG håper at den økt kompetansen om fri programvare i offentlig sektor og det private næringsliv vil gjøre at de feilaktige ryktene som spres i markedet i dag ikke får så stor gjennomslagskraft som i dag. Et viktig poeng i så måte er at en har valgt å bruke uttrykket "fri programvare" i navnet, og dermed fokusere på brukernes frihet til å bruke, skape og dele programvare. Disse frihetene er det som er kjernen i fri programvaremiljøet. Det kan fjerne det feilaktige fokus på pris, da fri programvare jo slett ikke er det samme som gratis programvare slik enkelte later til å tro.

NUUG er en 20 år gammel forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri programvare og UNIX-lignende operativsystemer. Vi har lang erfaring med leverandøruavhengige dataløsninger, og mener at økt brukt av fri programvare tror vi vil bidra til færre leverandørbindinger og skape et fungerende IT-marked i Norge. NUUG har sammen med Høgskolen i Oslo gitt ut prisen for fremme av fri programvare i Norge siden 2002.

Kontaktpersoner

Pressekontakt for NUUG,
Peter N. M. Hansteen, epost peter at nuug no, telefon +47 9807 1263

Leder i NUUG,
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry com

Referanser

pressemelding/200708-friprogsenter-lansering (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)