Pressemelding fra NUUG 2007-05-11 sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug 15:30.

Et lite standardskritt i riktig retning

NUUG er fornøyd med at regjeringen har tatt et lite skritt i riktig retning med dagens annonsering av et første utkast til referansekatalog over anbefalte og obligatoriske standarder for offentlig sektor. Det er dog langt igjen. NUUG er derfor spesielt fornøyd med at standardrådet i valget av PDF, ODF og UTF-8 som obligatoriske standarder har lagt til grunn en definisjon av åpne standarder som sikrer alle aktører like vilkår i markedet. NUUG håper denne definisjonen legges til grunn også framover og blir et krav når framtidige spesifikasjoner og standarder vurderes.

De legger til grunn at "En åpen standard kjennetegnes ved at den er anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikkekommersiell organisasjon, og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av beslutningsprosesser som er åpne for alle interesserte parter. Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten gratis eller til en ubetydelig avgift. Det må være tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig avgift. Den intellektuelle rettighet knyttet til standarden (eks. patenter) er gjort ugjenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er ingen forbehold om gjenbruk av standarden.". Dette er i tråd med NUUGs syn på hva som er en åpen standard, og sikrer at fri programvareutviklere og andre har mulighet til å lage løsninger som følger standarden.

En unngår dermed situasjoner som med Macromedia Flash, der spesifikasjonen kun er tilgjengelig for de som blant annet går med på vilkåret at de ikke skal lage konkurrerende avspiller som støtter Flash, og situasjoner som med OOXML der spesifikasjonen på 6000 sider er ufullstendig og enkelte steder henviser til hvordan MS Excel oppfører seg.

Et område som kanskje bør få mer oppmerksomhet er de feltene der det i dag mangler åpne standarder, eller der de standardene som finnes er utilstrekkelige. Regjeringen burde gjøre en innsats for å identifisere slike områder, og få på plass standardiseringsarbeide slik at disse feltene også får et åpnet marked.

NUUGs standardgruppe gleder seg til å komme igang med sin høringsuttalelse, og å gi innspill på hvilke standarder som bør brukes av det offentlige fremover.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen
Epost: pere at hungry.com

Idar Tollefsen
Epost: idart at performancedesign.no
Telefon +47 92226753

Referanser

pressemelding/200705-standardkatalog (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)