Sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug av Petter Reinholdtsen

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-03-07

Foreningen NUUG får nytt telefonnummer

Foreningen NUUG har fått nytt telefonnummer. I forbindelse med endring i sekretariatopplegg har NUUG inngått samarbeid med IP-telefonileverandøren Voop, som sponser den framtidige telefoniløsningen til sekretariat og styre i foreningen. NUUG-medlemmer vil få glede av samarbeidet i framtiden, og detaljene rundt dette er under utarbeidelse.

Det nye telefonnummeret er +47 85234290.

NUUG takker for et langt samarbeide med DND-sekretatiatet som har hatt foreningens sekretariat fram til nå, og ønsker dem lykke til i framtiden.

Referanser

NUUG, http://www.nuug.no/

Voop, http://www.voop.no/

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen
Epost: pere at hungry.com

Ove Ruben Olsen
Epost: ruben at voop.no
Telefon: +47 55 98 72 26

pressemelding/200703-nuug-telefon (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)