Sendt til pressemelding@nuug av Petter Reinholdtsen 2007-03-25 20:28.

Pressemelding fra Norwegian UNIX User Group 2007-03-25

Epostliste for ledige UNIX- og fri programvarejobber

Ny epostliste vil gjøre det lettere å finne gode kandidater til viktige IT-stillinger, og gjør veien til interessante jobber enklere for gode IT-folk.

Åpne standarder og fri programvare er sentrale komponenter når sikre, verifiserbare og leverandøruavhengige informasjonssystemer skal bygges og vedlikeholdes. Bedrifter og institusjoner har behov for å finne personer som har kompetansen, og samtidig har fagmiljøene etterspurt kanaler for å finne frem til jobbene.

Dette tar NUUG, den nasjonale norske foreningen for UNIX-lignende systemer og åpne standarder alvorlig, og oppretter nå en epostliste for tilbud om og etterspørsel etter jobber og kvalifiserte personer innen fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer.

Målgruppen for epostlisten er på den ene siden utviklere, systemadministratorer og andre med kompetanse og erfaring innen åpne standarder og frie systemer, og på den andre siden organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har behov for å hente inn kompetanse for å utvikle, vedlikeholde og drive pålitelige informasjonssystemer.

«I dagens opphetede arbeidsmarked kan det være interessant å vite hva som finnes av jobber relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Hittil har det ikke eksistert et landsdekkende forum for slik informasjon, men det er helt klart behov for et sted å sende slike annonseringer.», sier Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

«På oppfordring fra medlemmer har NUUG derfor opprettet en epostliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare.»

En kan selv legge seg inn som abonnent via en webside, og listen er åpen for abonnenter. Innlegg fra ikke-abonnenter blir kontrollert av en moderator før de sendes ut på listen, og alle forsøk på spamming blir kontant avvist.

Innlegg på listen blir arkivert i et listearkiv som er tilgjengelig for alle på web.

«NUUG oppfordrer alle som er nysgjerrige på dagens jobbmarked, som ser etter ny jobb, eller som har en relevant jobb å tilby, å abonnere og poste på listen.», avslutter NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Referanser

NUUG, http://www.nuug.no/
Epostlisten jobbmarked@nuug, http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/jobbmarked
Epostarkiv for jobbmarked@nuug, http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere at hungry.com

Peter N. M. Hansteen, nestleder og pressekontakt i NUUG
Epost: peter at nuug no
Telefon: 9807 1263

pressemelding/200703-jobbmarkedliste (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)