Sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug av Petter Reinholdtsen 2007-03-14 15:10.

Pressemelding fra NUUG
Oslo, 2007-03-14

ISO ignorerer innsigelser mot standardisering av Ecmas OOXML dokumentformat

Ecmas OOXML-dokumentformat, som er en nøyaktig beskrivelse av Microsofts XML-formater i Office 2007-pakken, vil nå bli sendt til fast-track-avstemning. Dette meddeler sekretariatsjefen for ISOs og IECs JTC 1-sekretariat, Lisa Rajchel, i en e-post 11. mars. Forslaget sendes ut uten noen form for rettelser, som standardforslag ISO/IEC DIS 29500.

Dette skjer etter en 1 måneds høring blant JTC 1s medlemmer, hvor 20 lands standardiseringsorganer har skrevet om en rekke omfattende motsetninger i forhold til andre ISO- og IEC standarder. Ecma har i et dokument på 58 sider avvist alle innvendingene, og oppfordret JTC 1 til bare å sende dokumentet til endelig avstemning, noe JTC 1 etterkom.

Det er svært vanskelig å tro at JTC 1 har konsultert alle de nasjonale standardiseringsorganene som har fremhevet mulige konflikter, og at de i fellesskap har prøvd å løse konfliktene, slik JTC 1s regler krever. Dette kan være på bakgrunn av Ecmas bastante avvising av alle konflikter. Kutyme i JTC 1 er at man tar alle kommentarer alvorlig, og ikke avviser dem over én kam. Det kan komme klager på prosedyren som er fulgt.

JTC 1s beslutning kan oppfattes på flere måter. Fra Ecma og Microsofts side kan man fort komme i gang med endelig avstemning, og slik fortere innhente forspranget ODF-standarden har. ODF-standarden ISO/IEC 26300 ble vedtatt av ISO og IEC i mai 2006, og offentliggjort desember 2006. Den er implementert av en rekke produkter som OpenOffice.org, Koffice, Abiword, Google Docs og Lotus Notes, og det er flere plugins til MS Office XP, 2003 og 2007 fra bl.a Microsoft selv (i en open source-versjon) og fra Sun. En rekke regjeringer har lagt seg på ODF, bl.a. Brasil, India, Frankrike, Belgia, Finland, Malaysia og Sør-Afrika, og delstaten Massachusetts i USA og regionen Extremadura i Spania. EUs IDABC råd for offentlig forvaltning anbefaler også ODF, og bare ODF, til det offentlige i alle EUs medlemsland. Hele operasjonen rundt standardiseringen av OOXML kan ses som Microsofts kamp for å stoppe eller reversere tapene hos det offentlige i mange stater, der utsikten til en åpen dokumentstandard på gratis open-source lisensiert programvare og frigjøring fra Microsofts jerngrep ellers har vært svært forlokkende. Microsoft kan kanskje ved massiv påvirkning av standardiseringsorganene i de forskjellige landene få stemt gjennom standarden, som presist beskriver deres MS Office 2007.

På den annen side kan motstanderene av OOXML ved en rask avstemning kanskje stemme ned forslaget, og slik unngå å kaste bort mer tid på Microsofts forsøk på å gjøre sitt produkt til en internasjonal standard. Det er rimelig uhørt at man lager en internasjonal standard som er bundet til en enkelt leverandørs produkt, på en slik måte at den implementerer en rekke versjoner av produktet med alle deres merkverdigheter. Ecma-forslaget foreskriver at standarden ikke skal avvike fra Microsofts produkt overhodet. Dette gir Microsoft en stor fordel, alle andre implementasjoner er per definisjon annenrangs. Forøvrig vil det være nærmest umulig å implementere OOXML fullt ut, da den er svært omfattende (over 6000 sider) og ikke er fullt ut spesifisert. F.eks. sies det en del steder i dokumentasjonen: "gjør som i Word 97" uten nærmere beskrivelse.

Hva vil så skje ved avstemningen? Det er vanskelig å si, spesielt når det er så stor uenighet om forslaget. Men for å godkjenne forslaget må to kriterier være oppfylte:

  1. 2/3 av P-medlemmene i JTC 1 skal stemme for. Det er i dag 30 P-medlemmer i JTC 1, men det kan godt komme flere før avstemningen er slutt. Blanke stemmer og ikke-avgitte stemmer telles ikke med. Det kan være en del land der man ikke kan bli enige om å stemme ja eller nei, disse vil rimeligvis stemme blankt. Dette kan redusere det totale antall avgitte stemmer og dermed gi nei-stemmene større vekt.
  2. Ikke mer enn 1/4 av totalt avgitte stemmer er negative. Her teller O-medlemmer med. I øyeblikket har JTC 1 42 O-medlemmer. OOXML-forslaget vil nå bli sendt til offentlig høring. I Norge er det Standard Norge som står for denne, og alle interesserte kan bidra med kommentarer. Man behøver ikke å være medlem i Standard Norge.

Keld Simonsen fra NUUGs standardiseringsutvalg mener det er dårlig nytt for brukerne hvis det blir to standarder for dokumentformater. Dette vil nødvendigvis føre til dobbeltarbeid når begge standarder skal støttes, ellers kan man ikke lese hverandres dokumenter. Og nødvendigvis vil det føre til at noen brukere ikke kan lese andres dokumenter, fordi de ikke har nødvendig programvare. Særlig vil OOXML-dokumenter bety at Linux-brukere utelukkes da MS Office ikke finnes for Linux. Meningen med åpne standarder er nettopp at de kan implementeres på alle plattformer, men OOXML er så omfattende og Microsoft-spesifikk at den bare kan implementeres fullt ut på en Microsoft-plattform.

Keld Simonsen ser heller at ODF- og Microsoft-folkene arbeider sammen om et felles format, da ODF og OOXML grunnleggende handler om det samme: helt vanlige kontorformater i XML. Microsoft kunne så implementere sin bakoverkompatibilitet som utvidelser til standarden.

Han mener videre at det ikke hører noen steder hjemme at en internasjonal standard skal være bundet til slavisk å følge et enkelt firmas produkt, til og med i flere varianter. Dette gir en urimelig konkurransefordel til dette firmaet, når et av formålene med en åpen standard nettopp er at den sikrer lik konkurranse.

Microsoft kan heller ikke være tjent med å ha så stor motstand mot standarden sin i miljøet , mener han. Dette vil bare generere mer motstand mot den store bedriften fra Redmond, USA.

Han håper at Microsoft ikke får vedtatt spesifikasjonen sin som ISO-standard. Du kan hjelpe til med dette ved å gi dine kommentarer til Standard Norge, kontakt dem via http://standard.no.

NUUG er en forening for Unix, åpne systemer og åpne standarder. NUUG er aktiv i åpen standardisering av UNIX, Linux, programmeringsspråk, og støtte til språk.

Kontaktpersoner

Keld Simonsen, email: keld at rap.no
Idar Tollefsen, email: idart at performancedesign.no, telefon +47 92226753

pressemelding/200703-iso-dokumentstandard (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)