Sendes til pressemelding@nuug og annonsering@nuug av Petter Reinholdtsen 2007-02-20 12:52.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-02-20

Ny og forbedret utgave av norsk stavekontroll

Arbeidet med den fritt tilgjengelige stavekontrollen for bokmål og nynorsk er kommet vesentlig videre etter at arbeidet ble startet igjen i fjor. Siden sist er nye ord lagt til, spesielt er antallet ord i synonymordlista kraftig utvidet og forbedret.

Stavekontrollen brukes for eksempel av kontorprogrampakken OpenOffice.org, nettleseren Firefox og e-postleseren Thunderbird. Stavekontrollen er den eneste for bokmål og nynorsk som er fritt tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Den er lisensiert i henhold til GNU General Public License (GPL), og kan dermed brukes og videreutvikles av alle, under betingelse av at også andre får tilgang til endringene.

Arbeidet med stavekontrollen går ut på å lage en liste over korrekte bokmåls- og nynorskord, som så kombineres med regler for ordbøyninger for å lage regelfiler for ulike stavekontrollsystemer. Nye ord, språkrådets endringer og forhåpentligvis også informasjon om ordklasser og lignende kan dermed omsider legges inn og forbedres.

Vi inviterer alle som er opptatt av frie og gode retteprogrammer for bokmål og nynorsk til å delta i arbeidet. I dag deltar 16 personer og så langt er ca. 10 000 ord korrekturlest. Hele orddatabasen består av ca. 747 tusen ord.

De offisielle norske ordlistene kan i dag ikke brukes som grunnlag for vår stavekontroll. Dette er på grunn av lisensbegrensninger på disse. Vårt håp er at i framtiden kan stavekontrollen basere seg på de offisielle norske ordlistene.

Språkrådet og Kirke- og Kulturdepartementet er i dialog om finansiering av videre arbeid med de norske orddatabasene. I den sammenheng har språkrådet bedt om finansiering til også å frigi ordlistene på Internett med en fri lisens uten bruksbegrensninger i en søknad datert 26. september 2006. I tillegg sendte NUUG desember 2006 et åpent brev til Kirke- og Kulturdepartementet med oppfordring om å frigjøre de offisielle orddatabasene. Det norske stavekontrollprosjektet støtter dette initiativet.

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter, blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet for MS Word og OpenOffice.org.

Stavekontrollprosjektet for bokmål og nynorsk:

Samiske korrekturverktøy

Norwegian Unix User Group

Kontaktpersoner:

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG og deltager i stavekontrollprosjektet
E-post: pere at hungry.com

Håvard Korsvoll, deltager i stavekontrollprosjektet
E-post: korsvoll at gmail.com
Telefon: +47 90169108

Axel Bojer, oversettelseskoordinator i stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk og deltager i stavekontrollprosjektet.
E-post: axelb at skolelinux.no
Telefon: +47 954 32 417

pressemelding/200702-stavekontroll (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)