Publisert 2007-11-02

NUUGnytt - 200701

FORORD

Hei og velkommen til første utgave av NUUGnytt i 2007.

NUUGnytt er et nyhetsbrev der vi orienterer medlemmene om hva som foregår i NUUG-regi, samt bidrar til å øke oppmerksomheten rundt UNIX-miljøene i Norge. Vi har tidligere sendt ut NUUGnytt, men det har dessverre vært stille en stund nå. Men fra og med denne utgaven håper vi å ta opp denne tradisjonen igjen og bringe glede til både eksisterende og nye medlemmer. Vi satser på en månedlig utgivelse, med utsendelse den 1. hver måned. Hvis du har lyst til å bidra til neste utgave kan du finne mer informasjon på <URL: http://wiki.nuug.no >

Med dette var NUUGnytt tilbake på dagsplanen og vi håper vi kommer sterkere tilbake neste måned. Hvis du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger, se nederst for kontaktinformasjon.

Vennlig hilsen
Ole Kristian Lien
NUUG-styret

INNHOLD

NUUGNYHETER

Her kommer en samling av viktige nyheter eller informasjon som har kommet den siste måneden.

NUUGs grunnlegger er gått bort

Bjørn Myhrhaug var primus motor ved opprettelsen av Norwegian UNIX User Group (NUUG) i 1984 og han var gruppens leder de første årene. Han ble senere tildelt æresmedlemskap i NUUG. Hans død kom uventet den 1. oktober 2007. Vi bringer med tillatelse nekrologen som er skrevet av 3 kolleger med bidrag fra flere. Du finner den her: <URL: http://nuug.no/dokumenter/nekrolog-bm.txt >.

Fri programvare-konferanse i februar

Det planlegges en fri programvarekonferanse i februar 2008, samlokalisert med eSAM (Elektronisk samhandling i offentlig sektor). Sentral i denne planleggingen er Bjørn Venn, Christer Gundersen, Heidi Arnesen Austlid og Petter Reinholdtsen. Det har vært litt snakk om datoen og lokaler, men ikke noe har blitt avgjort enda. Et viktig element nå er å skaffe foredragsholdere. Vet du om noen? Legg gjerne igjen en kommentar på wiki-siden: <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200702konferanse >.

NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare

11. oktober 2007 delte for sjette gang NUUG i samarbeide med HiO ut prisen for fremme av fri programvare. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Prisen gikk til Linpro AS for langvarig arbeid med og for fri programvare i en bransje i rask utvikling. I år var det 18 nominerte kandidater, og prisen ble høytidelig overrakt av Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera Software. Du kan lese mer om prisen her <URL: http://nuug.no/prisen/ >. Samt lese pressemeldingen for prisutdelingen og vinneren litt lengre ned.

Video-opptak fra prisutdelingen:

Juryens tale under utdelingen 2007 kan ses her: <URL: http://nuug.no/prisen/jury-tale-2007.txt >.

FAD deler ut 5 millioner til fri programvare og åpne standarder

Denne ble annonsert i starten av måneden, sakset i fra pressemeldingen:

 Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil stimulere til betre bruk av 
 IKT i offentleg sektor. Fornyingsdepartementet kunngjer no fem
 millionar kroner i prosjektmidlar for å fremje bruk av opne standard 
 og fri programvare i statlege og kommunale verksemder.

 ... Prosjektmidlane til fri programvare og opne standardar vert kunngjort
 kvar for seg. Statlege og kommunale verksemder kan søkje.
 Søknadsfristen er 13. november 2007. ...

Les hele pressemeldingen på <URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2007/Fem-millionar-i-prosjektstonad-skal-frem.html?id=484744 >

Hvis du har noen gode forslag på hva og eventuelt med hvem NUUG kan søke med, ta kontakt.

Behovet for rekruttering av medlemmer - Hvordan bli medlem i NUUG?

Skrevet av Petter Reinholdtsen og sendt ut på aktive mailinglisten:

 NUUG er en medlemsorganisasjon, og er dermed avhengig av medlemmer for
 å eksistere. Antallet medlemmer er i dag i overkant av 300, og
 ca. 70% holder til på Østlandsområdet. Vi trenger en innsats for å få
 medlemmer fra andre deler av landet. På aktive@nuug er 53% av
 abonnentene ikke medlem. Det fikk meg til å tenke at kanskje noen av
 dere som ikke er medlem på denne listen ikke vet hvordan en melder seg
 inn. Her følger derfor litt informasjon.
 
 For å melde seg inn kan webskjemaet på
 <URL: http://www.nuug.no/innmelding.shtml > brukes. Kontingenter og
 informasjon om foreningens aktiviteter finnes på
 <URL: http://www.nuug.no/info.shtml >. Når en innmelding er mottatt
 blir den håndtert av styret eller sekretariatet, og en PDF med faktura
 på kontingenten sendes ut.
 
 Alle som ønsker det er hjertelig velkomne som medlemmer i NUUG, og jeg
 håper spesielt abonnenter på aktive@nuug ser gevinsten med å melde seg
 inn.
 
 Personlig må jeg innrømme at jeg blir litt motivert til mer
 NUUG-innsats av å se at NUUGs innsats fører til flere medlemmer, så
 jeg håper derfor at medlemstallet kan stige fram mot årsskiftet.

munin-graf over antall abonnenter på mailinglistene til NUUG

Skrevet av Petter Reinholdtsen og sendt ut på aktive mailinglisten:

 Jeg fikk litt tid til overs, og laget en munin-graf over antall
 abonnenter på mailinglistene til NUUG. Alle mailman-lister dukker opp
 automatisk, mens de gamle mailman-listene må nevnes i scriptet som
 lager grafen. Resultatet kan ses på
 <URL: http://munin.nuug.no/nuug.no/nerdhaven.nuug.no.html#Nuug >. 

FSCONS 2007

Free Software Conference in Scandinavia er en konferanse som blir avholdt 7-8. desember i Göteborg. Du kan lese mer om konferansen lenger ned under arrangementer. Under FSCONS skal det også deles ut en skandinavisk fri programvarepris.

 The Free Software Foundation Europe has decided to set up a special
 award dedicated to Free Software. The Scandinavian Free Software
 Award is to become an annual tradition, presented to a person,
 project or organisation from Scandinavia that has showed an
 outstanding contribution to the cause and spirit to Free our
 minds. The first award of its kind will be presented at FSCONS on
 Friday, December 7th, the conclusion of day 1.

Frist for å nominere er 11. november og nominasjonene kan du sende til <award@fscons.org >. Sjekk <URL: http://www.fscons.org/ for mer informasjon. Kan også nevnes at Petter Reinholdtsen sitter i juryen. Vi har opprettet en wikiside, til planlegging for de av dere som skal dra, ta en titt her: <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/fscons2007 >.

PRESSEMELDINGER

Her følger listen over pressemeldinger som har blitt sendt ut den siste måneden i regi av NUUG:

2007-11-01 NUUG leverer høringsuttalelse om JDs forslag om forskrift til offentlighetsloven

NUUG har sendt inn en høringsuttalelse om ny forskrift til offentlighetsloven som blant annet regulerer tilgang til kartdata fra statens kartverk. <URL: http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov >

2007-10-17 Skolelinux-venner donerer 41 000,- til prosjektet

Stiftelsen SLX Debian Labs har siden 2004 finansiert Skolelinux-prosjektet, og har nylig fått på plass rutiner for donasjon av midler til prosjektet. SLX Debian Labs har allerede mottatt 41 000 NOK [2] fra tre givere; Linpro AS, Herman Robak og Nils Kristian Tomren. Nå håper stiftelsen at flere ønsker å støtte prosjektet.

<URL: http://www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/press_releases/200709-donasjoner-sdl-skolelinux.txt >

2007-10-11 Linpro AS vant prisen for fremme av fri programvare 2007

NUUG har send en pressemelding om vinneren av årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare i Norge. <URL: http://nuug.no/nuug-prisen/pressemelding-2007-vinner.txt >

2007-10-09 Operas Håkon Wium Lie presenterer One Laptop Per Child

NUUG har send en pressemelding om OLPC-presentasjonen under årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare i Norge. <URL: http://nuug.no/nuug-prisen/2007-foredrag-pressemelding.txt >

2007-10-01 Pressemelding om prisutdelingen

NUUG har send en pressemelding om årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare i Norge, som finner sted 11. oktober. <URL: http://nuug.no/nuug-prisen/prisen-2007-utdeling-2007-10-01.txt >

NUUG I MEDIA

Her er samlingen over referanser til pressedekning som NUUG har fått eller er nevnt den siste måneden:

 1. «Fri programvare og åpen innovasjon» — digi.no 2007-10-15
 2. «Linpro vant pris» > — Computerworld Norge 2007-10-12

 3. «Etablert Linux-selskap vant fri programvare-pris» — digi.no 2007-10-12
 4. «18 nominerte til NUUG-prisen» — Computerworld Norge 2007-10-10
 5. «Mange nominerte til årets fri programvare-pris» — digi.no 2007-10-09
 6. «100 dollar-pc på scenen i Oslo» — Computerworld Norge 2007-10-09
 7. «Nekrolog for Bjørn Myrhaug» — Aftenposten 2007-10-09 side 14
 8. «Hvem er årets mest fremragende innen fri programvare i Norge?» — Skolemagasinet 2007-10-02

Hvis du har kommet over flere som ikke er listet her, gi oss en tilbakemelding! Se også <URL: http://nuug.no/imedia.shtml > for eldre referanser.

GRUPPER

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over gruppene som eksisterer, litt informasjon og nyheter fra de enkelte gruppene. For mer informasjon, se følgene sider:

Alle gruppene tar gjerne i mot flere personer til å hjelpe å bidra, så det er bare å ta kontakt hvis du føler at du brenner for noe de arbeider for.

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Arrangerer månedlige møter med faglig tema i Oslo.

Nyheter fra gruppen:

Standardiseringsgruppen

Arbeider med standardisering av C/C++/POSIX/dokumentformater.

Nyheter fra gruppen:

Programvarepatenter

Forsøker å sette programvarepatenter på dagsorden, og hindre at programvarepatenter ødelegger for fri programvare og programvareutvikling i Norge.

Nyheter fra gruppen:

Driftsgruppen

Dette er gruppen som tar seg av drift av NUUGs servere og netttjenester. Kontaktsiden for NUUG inneholder mer informasjon om driftsgruppen.

Nyheter fra gruppen:

Spørreundersøkelser

Utarbeider og gjennomfører spørreundersøkelse blant medlemmene i NUUG.

Nyheter fra gruppen:

Informasjon om denne og andre undersøkelser finnes på <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/survey >.

Video- og DVD-gruppen

Tar opp og publiserer møter og annen aktivitet på video, med mål om å gjøre det tilgjengelig for medlemmer og andre interesserte som ikke har mulighet til å komme på møtene i Oslo.

Nyheter fra gruppen:

IP-telefoni gruppen

Et samlingspunkt for folk som er interessert i fri programvarebaserte VoIP løsninger.

Nyheter fra gruppen:

Kart

Velkommen til NUUGs nyopprettede interessegruppe for kartteknologi. Den ble opprettet for å utveksle erfaring om bruk av GIS-systemer, kartteknologi og annet relatert til georeferert informasjon, samt koordinere felles prosjekter innenfor området.

Nyheter fra gruppen:

MØTER OG ARRANGMENTER

Se <URL: http://www.nuug.no/adict/ > for fullstendig kalender fremover. NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <URL: http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG >

Samling for NUUG-aktive

Tirsdag 6. Fra 18:30 til 23:59 - i Oslo NUUG-aktive møtes på for å være sosiale og diskutere aktuelle temaer. Møtested blir annonsert på aktive mailinglisten noen dager før.

Styremøte i NUUG

Onsdag 7. Fra 18:00 til 19:00 - i Oslo Vanlig styremøte i NUUG.

Saksliste til neste styremøte kan dere se her: <URL: http://wiki.nuug.no/styre/20071107-agenda >. Referatet fra forrige styremøte (24.09.2007) ligger tilgjengelig på web: <URL: http://nuug.no/dokumenter/styre-referat-2007-09-24.txt >.

Medlemsmøtet i NUUG Oslo

Tirsdag 13. Fra 18:30 til 21:00 - i Oslo Beyond Debian: when the best distro just isn't good enough Martin F. Krafft, forfatteren av boken om Debian, deler tips og erfaringer. Du kan lese mer om møtet her: <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20071113-debian/ >

Video- og lydopptak fra forrige medlemsmøte er nå lagt ut:

Videoopptak og foilere fra tidligere NUUG-møter ligger også tilgjengelig via:

Vi mangler fortsatt noen temaer til senere møter, og vil gjerne ha forslag på tema og foredragsholdere som kan interessere. Ta i så tilfelle kontakt med <aktive@nuug.no > hvis du har noe forslag.

Arbeidsmøte for NUUG

Tirsdag 20. NUUG - Arbeidsmøte for NUUG Fra 18:30 til 23:59 - i Oslo NUUG-aktive møtes for å jobbe med NUUG-ting

Andre arrangementer

LISA 2007

Søndag 11-16. Fra 08:00 til 17:00 - i Dallas, TX, USA LISA 2007, 21st Large Installation System Administration Conference

<URL: http://www.usenix.org/events/lisa07/index.html >

«Uptime» - Uformelt OLUG-møte

Onsdag 14, Fra 19:00 til 23:00 - i Sagene Lunsjbar, Oslo OLUG fortsetter møteserien «Uptime», og inviterer til uformelt møte på Sagene Lunsjbar ( http://www.sagenelunsjbar.no/ ) klokken 19:00. Adkomst er enklest ved å ta Oslo Sporveiers rute nummer 20, 37, eller 54 til Arendalsgata. Alle er velkomne til å møte opp, være sosiale og diskutere aktuelle tema.

Pike Konference 2007

Onsdag 14-15. Fra 10:00 til 18:00, i August Krogh Instituttet, Universitetsparken, 2100 København Ø Pike is a dynamic programming language with a syntax similar to Java and c.It is simple to learn, does not require long compilation passes and has powerful built-in data types allowing simple and really fast data manipulation.Student and Staff welcome to attend all workshops (no cost), Full participation + submissions register online.

<URL: http://dk2007.gotpike.org/ >

FSCONS

Fredag 7-8. desember. IT University in Göteborg FSCONS (or the Free Software Conference in Scandinavia) wants to inspire people to think about Free Software as something they should consider developing, using, releasing or simply supporting. We need to remember that we live in a free society where basic freedoms are a requirement. Being an international event, the official language at FSCONS is English.

<URL: http://fscons.org >

MEDLEMSTJENESTER

Her kommer en liten oppdatering på NUUGs medlemstjenester.

LINUXmagasinet

Redaktøren i LINUXmagasinet har gitt NUUG beskjed om at bladet er lagt ned. Årsaken er fallende lønnsomhet pga. økte utgifter og for få lesere. De medlemmene som abonnerte via NUUG , vil få en e-post i løpet av de nærmeste dagene som forklarer hvordan vi går frem med tilbakebetaling av resterene beløp.

Bibliotek

Det har blitt laget en oversikt over publikasjoner(blader, bøker, osv) som befinner seg på NUUGs arkiv i Oslo. Du finner listen og mer informasjon her: <URL: http://wiki.nuug.no/utstyr/bibliotek > Tanken bak dette er at vi etter hvert kan tilby utlån til NUUG-medlemmer. Det som gjenstår er å finne en ordning på hvordan vi skal håndtere utlån og at materiale blir levert. Vi er åpne for forslag! :)

TAKK TIL

Bidratt med innhold, tilbakemeldinger og korrekturlesning:

KONTAKT

NUUG sekretariatet

NUUG styret

For full oversikt over hvem mailinglister som driftes av NUUG se <URL: http://nuug.no/mailarkiv/ >. NUUG har også en egen IRC-kanal der flere av styremedlemmene og de aktive deltar. Besøk #nuug på irc.freenode.net (Freenode) hvis du vil vite mer.

nyhetsbrev/nuugnytt-200701 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)