Mal

Publisert 2007-xx-xx

NUUGnytt - 20070x

FORORD

Må skrives.

INNHOLD

NUUGNYHETER

Her kommer en samling av viktige nyheter eller informasjon som har kommet den siste måneden.

xx

Hent fra www.nuug.no, wiki.nuug.no og mailinglister.

xxx

PRESSEMELDINGER

Her følger listen over pressemeldinger som har blitt sendt ut den siste måneden i regi av NUUG:

2007-xx-xx XX

Hent fra forsiden på www.nuug.no

NUUG I MEDIA

Her er samlingen over referanser til pressedekning som NUUG har fått eller er nevnt den siste måneden:

  1. Hent fra: http://nuug.no/imedia.shtml

Hvis du har kommet over flere som ikke er listet her, gi oss en tilbakemelding! Se også <URL: http://nuug.no/imedia.shtml > for eldre referanser.

GRUPPER

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over gruppene som eksisterer, litt informasjon og nyheter fra de enkelte gruppene. For mer informasjon, se følgene sider:

Alle gruppene tar gjerne i mot flere personer til å hjelpe å bidra, så det er bare å ta kontakt hvis du føler at du brenner for noe de arbeider for.

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Arrangerer månedlige møter med faglig tema i Oslo.

Nyheter fra gruppen:

Standardiseringsgruppen

Arbeider med standardisering av C/C++/POSIX/dokumentformater.

Nyheter fra gruppen:

Programvarepatenter

Forsøker å sette programvarepatenter på dagsorden, og hindre at programvarepatenter ødelegger for fri programvare og programvareutvikling i Norge.

Nyheter fra gruppen:

Driftsgruppen

Dette er gruppen som tar seg av drift av NUUGs servere og netttjenester. Kontaktsiden for NUUG inneholder mer informasjon om driftsgruppen.

Nyheter fra gruppen:

Spørreundersøkelser

Utarbeider og gjennomfører spørreundersøkelse blant medlemmene i NUUG.

Nyheter fra gruppen:

Informasjon om denne og andre undersøkelser finnes på <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/survey >.

Video- og DVD-gruppen

Tar opp og publiserer møter og annen aktivitet på video, med mål om å gjøre det tilgjengelig for medlemmer og andre interesserte som ikke har mulighet til å komme på møtene i Oslo.

Nyheter fra gruppen:

IP-telefoni gruppen

Et samlingspunkt for folk som er interessert i fri programvarebaserte VoIP løsninger.

Nyheter fra gruppen:

Kart

Velkommen til NUUGs nyopprettede interessegruppe for kartteknologi. Den ble opprettet for å utveksle erfaring om bruk av GIS-systemer, kartteknologi og annet relatert til georeferert informasjon, samt koordinere felles prosjekter innenfor området.

Nyheter fra gruppen:

MØTER OG ARRANGMENTER

Se <URL: http://www.nuug.no/adict/ > for fullstendig kalender fremover. NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <URL: http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG >

Samling for NUUG-aktive

xx NUUG-aktive møtes på for å være sosiale og diskutere aktuelle temaer. Møtested blir annonsert på aktive mailinglisten noen dager før, samt kalenderen.

Styremøte i NUUG

xx Vanlig styremøte i NUUG.

Saksliste til neste styremøte kan dere se her: <URL: http://wiki.nuug.no/styre/2007xxxx-agenda >. Referatet fra forrige styremøte (xx.xx.2007) ligger tilgjengelig på web: <URL: http://nuug.no/dokumenter/styre-referat-2007-xx-xx.txt >.

Medlemsmøtet i NUUG Oslo

xx Du kan lese mer om møtet her: <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/2007xxxx-xx/ >

Video- og lydopptak fra forrige medlemsmøte er nå lagt ut:

Videoopptak og foilere fra tidligere NUUG-møter ligger også tilgjengelig via:

Vi mangler fortsatt noen temaer til senere møter, og vil gjerne ha forslag på tema og foredragsholdere som kan interessere. Ta i så tilfelle kontakt med <aktive@nuug.no > hvis du har noe forslag.

Arbeidsmøte for NUUG

xx

Andre arrangementer

«Uptime» - Uformelt OLUG-møte

xx OLUG fortsetter møteserien «Uptime», og inviterer til uformelt møte på Sagene Lunsjbar ( http://www.sagenelunsjbar.no/ ) klokken 19:00. Adkomst er enklest ved å ta Oslo Sporveiers rute nummer 20, 37, eller 54 til Arendalsgata. Alle er velkomne til å møte opp, være sosiale og diskutere aktuelle tema.

Oslo.pm

Hente info fra: <URL: http://oslo.pm.org/ >

MEDLEMSTJENESTER

Her kommer en liten oppdatering på NUUGs medlemstjenester.

xx

xx

TAKK TIL

Bidratt med innhold, tilbakemeldinger og korrekturlesning:

KONTAKT

NUUG sekretariatet

NUUG styret

For full oversikt over hvem mailinglister som driftes av NUUG se <URL: http://nuug.no/mailarkiv/ >. NUUG har også en egen IRC-kanal der flere av styremedlemmene og de aktive deltar. Besøk #nuug på irc.freenode.net (Freenode) hvis du vil vite mer.

nyhetsbrev/mal (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)