NUUGnytt - Nyhetsbrev

Nyeste utgave: NUUGnytt-200701.

Informasjon

NUUG sitt nyhetsbrev har lenge ligget på vent, for at noen skulle ta tak i det.

Sakset fra sakslista til styremøte 2006-12-06:

2006-67 Lage nyhetsbrev fra NUUG?
Vi i NUUG bør bli flinkere til å orientere medlemmene om hva som foregår i NUUG-regi, samt bidra til å øke oppmerksomheten rundt unix-miljøene i Norge. En ide for å bidra til dette er å sende ut et nyhetsbrev jevnlig. Vi har tidligere sendt ut NUUG-Nytt, og jeg foreslår at vi tar opp igjen denne tradisjonen. Forsøk på å la lederen skrive det hele har vist seg å ikke fungere, så det bør heller være et ansvar som ligger på hele styret. I tillegg bør en forsøke å få medlemsmassen til å bidra. F.eks. bør det alltid være med litt om hva som skjer i de ulike undergruppene i NUUG.

Neste utgave

Neste utgave av NUUGnytt, NUUGnytt-200702 skal sendes ut 1. desember.

Her er ideer til hva som kan dekkes:

Rutine

Erfaringer

Hva kan gjøres bedre til neste gang

Undersider

nyhetsbrev (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)