Dette er et forslag til nytt opplegg (Petter)

Oppdatering av mailinglister fra medlemsregisteret

Bakgrunn

For å forenkle utsending av informasjon til medlemmene i NUUG, og sikre at kun medlemmer får passord etc. til bruk med medlemsrabatter og annet, er det hensiktsmessig å ha en mailingliste som kun når medlemmene. Det er naturlig at medlemmer@nuug er denne listen. Det kan også redusere forvirringen hos enkelte om hvorvidt de er medlem eller ikke. Noen har fortalt at de trodde de var medlem pga. at de mottok mail på medlemmer@nuug. Slik forvirring unngås ved å kun ha medlemmer som abonnenter på medlemmer@nuug.

Pr. 2007-02-04 består medlemmer@nuug av 433 adresser, hvorav 292 er adresser som finnes på medlemmer i medlemsregisteret, 94 er på personer i medlemsregisteret som ikke er registrert som medlemmer og 47 er adresser som ikke finnes i medlemsregisteret i det hele tatt.

Mailinglisten annonsering@nuug brukes til å annonsere nuug-aktivitet til folk også utenfor NUUG, og den når medlemmer@nuug, endel likesinnede foreninger i Oslo-området og endel enkeltpersoner (nå 47 stykker) som har bedt om å få informasjon om NUUG-aktivitet. Det er litt mindre aktivitet på annonsering@nuug enn det er på medlemmer@nuug.

Det er en del av adressene på medlemmer@ som ser ut til å være fellesadresser for firmamedlemmer, for eksempel adresser som sendes inn til interne NEWS-servere eller bedriftsinterne annonseringslister. Disse adressene er ikke i medlemsregisteret i dag.

Forslag

Mailinglisten medlemmer@nuug reserveres for medlemmer med de adressene som finnes i medlemsregisteret, og alle de øvrige adressene flyttes til annonsering@nuug. Når folk blir medlemmer flyttes de automatisk fra annonsering@nuug til medlemmer@nuug, og når de ikke lenger er registrert som medlemmer flyttes adressen til annonsering@nuug.

Hvert medlem gis mulighet til å reservere seg mot å motta mail via mailinglistene ved at medlemsregisteret inneholder et flagg (info-flagget) som settes til 'false' for alle som ikke ønsker epost.

Firma som ønsker en fellesadresse i tillegg til de personlige adressene kan knytte denne adressen til firmaoppføringen i medlemsregisteret. Rutinen for å oppdatere dette feltet må på plass.

Gjennomføring

  1. Den som vedlikeholder medlemsregisteret får flagget alle adressene som skal motta mail med info-flagget. (RT #177). Alternativt kan NUUG vedlikeholde en liste på wikien med oversikt over de som ikke ønsker informasjon tilsendt.

  2. Endringen annonseres på medlemmer@, slik at alle er klar over at de må ta framtidige endringer i mailinglistestatus via medlemsregisteret
  3. Alle websider som forteller hvordan en melder seg av og på medlemmer@ oppdateres til å forklare det nye opplegget. Det gjelder i hvert fall http://www.nuug.no/mailarkiv/

  4. Adressene flyttes fra medlemmer@ til annonsering@
  5. Script for å automatisk oppdatere medlemmer@ og annonsering@ setter i produksjon. En start ligger som tools/update-mailinglists i CVS.

Annonseringer

Til medlemmer@nuug

Sendt mail 2007-02-10 med innholdet i bakgrunn- og forslag-delen av denne wikisiden, og ba om tilbakemelding.

Til hver enkelt som flyttes til fra medlemmer@nuug til annonsering@nuug

Informasjon om at det gjelder dem, og informasjon om hvordan bli medlem i NUUG. Det bør gjøres av scriptet update-mailinglists når endringen gjennomføres.

medlemsregister/mailinglister (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)