Data (nåværende)

Feltnavn

Innhold

Kommentar

Foo

CustomerNo

Medlemsnummer

-

Name

Etternavn Fornavn Mellomnavn

ISO-8859-1 kompatibelt navn, siste etternavn først.

EmailAddress

USENIX

USENIX-nummer

SAGE

1 eller 0

1 dersom medlemmet skal ha LISA-medlemskap

ZUsrArbeidsgiverNo

CustomerNo

CustomerNo på bedriftsmedlemskapet medlemmet er undermedlem av. Fjernes når medlemmet utmeldes.

ZUsrArbeidsgiver

Name

Name på bedriftsmedlemskapet medlemmet er undermedlem av Fjernes når medlemmet utmeldes.

Kontaktperson

Name

Name på et undermedlem av en bedrift som er kontaktperson for den bedriften.

ZUsrMedlemstatusNo

Medlemstypenummer

En av 0,1,2,3,6,11,12,13 - se http://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80 - 0 vil si utmeldt

ZUsrMedlemstatus

Medlemstypetekst

(tekstversjon av ZUsrMedlemstatusNo)

MobileTelephone

Mobilnummer

Mobilnummer med landskode

Telephone

Telefonnummer

Telefonnummer med landskode

Address1

Address2

Ekstrafelt for en og samme adresse, brukes f.eks. ved c/o eller postboksadresse

Address3

PostCode

Postnummer

Kan være utenlands?

PostOffice

Poststed

Kan være utenlands?

Country

Land

-

unixlogin

login på nerdhaven

Forutsatt at medlemmet har dette

Informasjon

Firma som skal ha faktura på papir skal ha 1 i feltet Informasjon, 0 for å få epost.

1 har den bivirkning at oppgitt epostadresse blir med på medlemmer@nuug.no, men dette har ingen effekt hvis samme epostadresse også er registrert på en person.

ZUsrFakturertPeriode

Skal være tom for medlemmer som ennå ikke har fått faktura

ZUsrFakturaReferanse

ErArbeidsgiver

ZUsrInnmeldtDato

ZUsrUtmeldtDato

Dato for utmelding (dato for mottak av beskjed/mail)

Skal være 1970-01-01 00:00:00 for medlemmer som ikke er utmeldt

ZBetaltTil

F.eks 2013-12-31

Skal være tom for medlemmer som ikke har betalt noe (ser ut til å være 1970-01-01 00:00:00 i praksis?)

recipientOrgNo

Org. nummer

Bare for bedrifter, kreves for EHF

StudentBevis

31. desember det året studentbeviset utgår

Studentbevis varer hele året selv om man bare går vårsemester

EHFfaktura

Referanse for EHF?

medlemsregister/feltbeskrivelse (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)