Elektronisk fakturering

Hva må til for at NUUG skal kunne sende ut elektroniske fakturaer? Kan det være en ide å ta lærdom fra Danmark.

http://www.oio.dk/dataudveksling/ehandel/eFaktura/eksempler

Visa har laget XML-spesifikasjon for utsending av fakturaer

http://www.xml.com/pub/r/1127

For å lage PDF-utgave fra XML-formatet kan det være verdt å gå via latex, og bruke giro.cls fra http://home.online.no/~asgeinil/latex/ .

eFaktura kan også være noe å vurdere.

En rask titt på efaktura sidene avslører kostnadsbildet: 20.000 i oppstartkostnad (uklart om dette inkluderer nødvendig systemintegrasjon eller ei), 3.000 i årsavgift. Besparelse på hver faktura er i størrelsesorden 18 kr i form av spart papir, porto og arbeid. Med 500 eller færre fakturaer i året sier det seg selv at vi ikke kan spare penger på dette. I tillegg må vi opprettholde muligheten for papirfaktura, for vi kan aldri regne med 100% dekning via eFaktura (og de tilbyr ikke noe papiralternativ såvidt jeg kan se).

medlemsregister/elektronisk-faktura (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)