Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister

Noen krav til NUUGs medlemsregister

Våren 2007 vurderer NUUG overgang til nytt medlemsregister, og memberdb fra Linux Australia ser aktuell ut. Gaute har satt opp en demoinstallasjon for å gi oss litt erfaring med systemet. Vi er i gang med å sette den opp mer permanent på NUUGs server.

Her er noen krav som må fylles av et nytt register.

Disse punktene er mer kjekt å ha:

medlemsregister (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)