NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger

Likesinnede foreninger er foreninger og grupperinger som driver med fri programvare, åpne standarder og unix-lignende operativsystemer, f.eks. Linux-brukergrupper.

Samarbeid

Her er noen tanker på hva NUUG kan samarbeide om eller tilby:

Oversikt

Oversikten er nummerert for å gjøre det enkelt å se hvor mange oppføringer det er. Det er ingen spesiell rangering av oppføringene. Listen er forsøkt sortert alfabetisk.

Listen prosesseres automatisk, og hver oppføring skal ha dette formatet:

 1. Navn: Norwegian Unix User Group - NUUG
  URL: http://www.nuug.no/
  Epost: aktive at nuug.no
  Siste livstegn: 2022-02-23
  Kommentar: Hos NUUG

Her er shell-kommandoer for å hente listen med foreninger som har vist livstegn i 2006, 2007 eller 2008.

GET 'http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt?action=raw' |
 iconv -f utf-8 | egrep 'Siste livstegn: (2011|2012|2013)' | sort |
 perl -ne 'print "$2\n$1\n\n" if (m/Navn: (.+) ?..BR..URL: (\S+)/);'

Foreningsoversikt

 1. Navn: Bergen (BSD and) Linux User Group - BLUG
  URL: http://www.blug.linux.no/
  Epost: blug at blug.linux.no
  Siste livstegn: 2015-11-26
  Kommentar:

 2. Navn: DNDs faggruppe for fri programvare
  URL: http://folk.uio.no/thomas/lister/f3p.html
  Epost: linux-faggruppa at ifi.uio.no
  Siste livstegn: 2006-12-01
  Kommentar:

 3. Navn: Elektronisk Forpost Norge - EFN
  URL: http://www.efn.no/
  Epost: styret at efn.no
  Siste livstegn: 2013-05-15
  Kommentar:

 4. Navn: Foreningen for fremme av fri programvare i Bergen og omland
  URL: http://www.friprogforeningen.no/
  Epost: styret at friprogforeningen.no
  Siste livstegn: 2011-02-07

 5. Navn: Haugaland Linux User Group - HLUG
  URL: http://haugalandlug.nuug.no/
  Epost:
  Siste livstegn: 2007-01-02
  Kommentar: HosNUUG. haugalandlug at bzz.no adressen bouncet (2011-03-14)

 6. Navn: Høyskolen i Gjøvik Linux User Group - HiGLUG
  URL: http://linux.hig.no
  Epost: higlug at list.hig.no
  Siste livstegn: 2005-12-13
  Kommentar:

 7. Navn: Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom - KANDU
  URL: http://www.kandu.no
  Epost: kandu at kandu.no
  Siste livstegn: ?

 8. Navn: Nerdix Sandnes (tidl. Stavanger Mac og Linux User Group)
  URL: http://www.nerdix.no
  Epost: dramstad at gmail.com
  Siste livstegn: 2011-03-03
  Kommentar: Hackerspace-lignende møteplass i Sandnes

 9. Navn: Nettverksgruppa - NVG
  URL: http://www.nvg.ntnu.no
  Epost: styret at nvg.ntnu.no
  Siste livstegn: 2007-01-08

 10. Navn: Norwegian BSD User Group - NOBUG
  URL: http://www.nobug.no/
  Epost: bsd at nobug.no
  Siste livstegn: 2007-01-01
  Kommentar: HosNUUG

 11. Navn: Norwegian Linux Community - NLC
  URL: http://www.nlc.no/
  Epost: nlc at nlc.no
  Siste livstegn: ?

 12. Navn: Oslo Linux User Group - OLUG
  URL: http://olug.no
  Epost: olug-list (hos) lists.olug.no
  Siste livstegn: 2012-06-18
  Kommentar:

 13. Navn: Oslo Perl Mongers - Oslo.pm
  URL: http://oslo.pm.org/
  Epost: oslo-aktive at pm.org
  Siste livstegn: 2009-01-25 (sjn)
  Kommentar:

 14. Navn: Oslo Pils and Linux User Group - OPLUG
  URL: http://www.oplug.org
  Epost: talk at oplug.org
  Siste livstegn: 2007-01-03
  Kommentar:

 15. Navn: Program- Informasjons- og Nettverksgruppen - PING
  URL: http://www.ping.uio.no
  Epost: aktive at ping.uio.no
  Siste livstegn: 2009-01-25

 16. Navn: Programvareverkstedet - PVV
  URL: http://www.pvv.org
  Epost: aktive at pvv.org
  Siste livstegn: 2007-01-07

 17. Navn: Romerike Linux User Group - RLUG
  URL: http://www.rlug.net/
  Epost: rlug at talk.rlug.net
  Siste livstegn: 2013-05-20
  Kommentar: Jevnlig aktivitet i 2012 med møter hver 14. dag

 18. Navn: Stavanger Mac-Linux User Group - SLUG
  URL: http://www.slug.no/
  Epost:
  Siste livstegn: 2010-12-24
  Kommentar: Mailadressen diskusjon at slug.no bouncet 2007-01-06 (Petter)

 19. Navn: Stavanger OpenSolaris User Group - SVGOSUG
  URL: http://hub.opensolaris.org/bin/view/User+Group+svgosug/
  Epost: ug-svgosug at opensolaris.org
  Siste livstegn:
  Kommentar: Formålet med brukergruppen er å formidle kjennskap til OpenSolaris, samt utveksle hint og tips.

 20. Navn: Tromsø Linux User Group - TOSLUG
  URL: http://www.toslug.org/
  Epost:
  Siste livstegn: 2009-05-15
  Kommentar: toslug-list at toslug.org adressen bouncet (2011-03-14)

 21. Navn: Northbridge (tidl. Tromsøstudentenes Dataforening) - NBridge (TD)
  URL: http://www.nbridge.org
  Epost: styre at nbridge.org
  Siste livstegn: 2009-10-21

 22. Navn: Trondheim OpenSolaris User Group - TrOSUG
  URL: http://hub.opensolaris.org/bin/view/User+Group+trosug/
  Epost: ug-trosug at opensolaris.org
  Siste livstegn:
  Kommentar: Formålet med brukergruppen er å formidle kjennskap til OpenSolaris, samt utveksle hint og tips.

 23. Navn: Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforning for Dannede Edb'ere - TIHLDE
  URL: http://www.tihlde.org/
  Epost: hs at tihlde.org
  Siste livstegn: 2006-12-24

 24. Navn: Trondheim Linux User Group - TLUG
  URL: http://www.tlug.no
  Epost:
  Siste livstegn: 2007-01-07
  Kommentar: tlug at tlug.no adressen bouncet (2011-03-14)

 25. Navn: Østfold Linux User Group - OfLUG
  URL: http://oflug.linux.no/
  Epost: oflug at oflug.linux.no
  Siste livstegn: 2006-11-01
  Kommentar:

 26. Navn: Haiku User Group Nordic - HUG Nordic
  URL: http://www.hug-nordic.org/
  Epost: opost at petterhj.net
  Siste livstegn: 2011-10-06
  Kommentar:

Muligheter for å gjøre denne listen mer oversiktlig (grupperinger, osv)?

likesinnede-oversikt (last edited 2022-02-23 13:42:08 by solbu)