Differences between revisions 4 and 6 (spanning 2 versions)
Revision 4 as of 2015-09-19 23:13:59
Size: 2640
Comment:
Revision 6 as of 2020-05-05 11:33:39
Size: 3042
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
Butikken har glassvindu med rødt neonskilt over. Inngangen til lageret er rett ved siden av butikken, og er en metallport med pinkode-panel. Se [http://home.nuug.no/~thomas/css/css-majorstua.jpg bilde av butikken og porten ved siden av til venstre]. Butikken har glassvindu med rødt neonskilt over. Inngangen til lageret er rett ved siden av butikken, og er en metallport med pinkode-panel. Se [[http://home.nuug.no/~thomas/css/css-majorstua.jpg|bilde av butikken og porten ved siden av til venstre]].
Line 22: Line 22:
Åpne hengelåsen med nøkkel, og ta hengelåsen helt løs fra resten av låsemekanismen (restlåsen). Ta tak i restlåsen, og dra nedre halvdel av den horisontalt bortover mot venstre. Dette er nødvendig for å få låsepinnen ut av sperren i døra. Dra opp døra mens låsepinnen er ute. Åpne hengelåsen(*), og ta den helt løs fra resten av låsemekanismen (restlåsen). Ta tak i restlåsen, og dra nedre halvdel av den horisontalt bortover mot venstre. Dette er nødvendig for å få låsepinnen ut av sperren i døra. Dra opp døra mens låsepinnen er ute.
Line 24: Line 24:
Når du er ferdig i arkivet låser du døra med låsepinne og hengelås på plass -- og tar en av heisene opp til etasjen over. (Ja, begge heisene kan tilkalles til etasje 0 mens man er i etasje 0 -- og begge heisene har indre knapper for å stoppe i etasje -1 der inngangen/utgangen er.) (*)
Hengelåsen til
NUUGs lager er fra mai 2020 en tallkodelås med 4 sifre. Sifrene befinner seg og stilles inn på undersiden av låsen. NUUGs styre kan kontaktes for henvendelser om tilgang til lageret. Tallkoden til låsen kan endres med en liten spesialnøkkel som befinner seg sammen med bruksanvisning i (og ikke skal fjernes fra) lageret.

Når du er ferdig i arkivet låser du
døra med låsepinne og setter hengelåsen på plass -- NB: vri alle 4 sifre i hengelåsen bort fra åpen stilling! Ta en av heisene opp til etasjen over. (Ja, begge heisene kan tilkalles til etasje 0 mens man er i etasje 0 -- og begge heisene har indre knapper for å stoppe i etasje -1 der inngangen/utgangen er.)

LAGER: HowTo & Where

Det er et par potensielle komplikasjoner både mht. å finne frem til kjelleren der lageret befinner seg og med å åpne låsemekanismen til lageret, derfor denne detaljerte gjennomgangen som avklarer disse komplikasjonene.

Finn først City Self Storage-butikken i Colosseumsenteret. Den er på den siden av senteret som vender mot Colosseum kino, dvs. baksiden av senteret dersom Sørkedalsveien regnes som forsiden.

Butikken har glassvindu med rødt neonskilt over. Inngangen til lageret er rett ved siden av butikken, og er en metallport med pinkode-panel. Se bilde av butikken og porten ved siden av til venstre.

Tast inn asterisk (stjernetegnet *), fulgt av NUUGs dørkode og avslutt med # , og porten åpner seg. Gå inn, og gjennom et plastforheng. Du kommer inn i et åpent rom med to heiser.

Du skal ta heisen en etasje ned i kjelleren, men det er bare heisen til venstre (den lengst inn) som gir adgang til den etasjen. Merk at ifølge heisen(e) er du i etasje -1 (og altså ikke +1), og du skal til etasje 0 (null). Gå inn i heisen, tast igjen inn asterisk + gyldig dørkode + #, og deretter på knappen for etasje 0. (Dersom du ikke ser noen knapp for etasje 0 er du i feil heis.)

Heisen går nå ned til etasjen under. Gå ut av heisen på samme side som du gikk inn. NUUGs lager har nummer 537 og ligger noen få skritt fra heisdøren.

Åpne hengelåsen(*), og ta den helt løs fra resten av låsemekanismen (restlåsen). Ta tak i restlåsen, og dra nedre halvdel av den horisontalt bortover mot venstre. Dette er nødvendig for å få låsepinnen ut av sperren i døra. Dra opp døra mens låsepinnen er ute.

(*) Hengelåsen til NUUGs lager er fra mai 2020 en tallkodelås med 4 sifre. Sifrene befinner seg og stilles inn på undersiden av låsen. NUUGs styre kan kontaktes for henvendelser om tilgang til lageret. Tallkoden til låsen kan endres med en liten spesialnøkkel som befinner seg sammen med bruksanvisning i (og ikke skal fjernes fra) lageret.

Når du er ferdig i arkivet låser du døra med låsepinne og setter hengelåsen på plass -- NB: vri alle 4 sifre i hengelåsen bort fra åpen stilling! Ta en av heisene opp til etasjen over. (Ja, begge heisene kan tilkalles til etasje 0 mens man er i etasje 0 -- og begge heisene har indre knapper for å stoppe i etasje -1 der inngangen/utgangen er.)

Når du går ut kan du velge mellom porten og døra til venstre for porten. Bruk helst døra hvis mulig (låsbryter ved siden av døra). Dersom du bruker porten bør du vente et par minutter utenfor til porten lukker seg igjen, så ikke uvedkommende kommer seg inn mens porten står oppe.

lager (last edited 2020-10-13 16:15:25 by ThomasGramstad)