LAGER: HowTo & Where

NUUG har en lagerbod med lager og fysisk arkiv på Majorstua, i lagerlokaler som vi leier av City Self Storage. Det er et par potensielle komplikasjoner både mht. å finne frem til kjelleren der lageret befinner seg og med å åpne låsemekanismen til lageret, derfor denne detaljerte gjennomgangen som avklarer disse komplikasjonene.

Finn først Colosseum kino. Når du står på hjørnet med ryggen til hovedinngangen, går du ned gata til venstre. Du ser en kaffebar og et modernistisk bygg på den andre siden av gata. Så kommer Colosseum-senteret med mange butikker. I samme kvartal/bygg lenger nedover gata er en parkeringsplass, og der kan du se en stor metallport ved siden av et renseri. Denne porten er hovedinngangen til lageret. Se bilder: oversiktsbilde og nærbilde.

Fra og med høsten 2021 er det kommet et helt nytt PIN-kodepanel, dette er et lite panel i blått og sølv, i "albuehøyde". Du skal altså IKKE bruke det gamle grønne panelet i ansiktshøyde.

Tast inn NUUGs dørkode (som kan fås fra NUUGs sekretariat eller styre) på det lille blå-og-sølv-panelet, og porten åpner seg. Gå inn, og gjennom et plastforheng. Du kommer inn i et åpent rom med to nye heiser. Heisene fungerer likt, og du befinner deg i etasjen som heter -2. Ta en av heisene en etasje ned, til etasje -3. Inne i heisen må du oppgi NUUGs dørkode på nytt, på det lille blå-og-sølv-panelet i heisen (ignorer de andre panelene i heisen), før du kan trykke på -3.

Heisen går nå ned til etasjen under. Gå ut av heisen på samme side som du gikk inn. NUUGs lagerbod har nummer 537 og ligger noen få skritt fra heisdøren.

Åpne hengelåsen(*), og ta den helt løs fra resten av låsemekanismen (restlåsen). Ta tak i restlåsen, og dra nedre halvdel av den horisontalt bortover mot venstre. Dette er nødvendig for å få låsepinnen ut av sperren i døra. Dra opp døra mens låsepinnen er ute.

Funksjonelt tilgjengelig lengde og bredde i lagerboden er 120 cm x 63 cm. Boden er større enn det, men to av veggene i lagerboden er dekket av fulle hyller. Her kan du se noen bilder av hva lagerboden inneholder: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/lager/

(*) Hengelåsen til NUUGs lager er fra mai 2020 en tallkodelås med 4 sifre. Sifrene befinner seg og stilles inn på undersiden av låsen. NUUGs styre eller sekretariat kan kontaktes for henvendelser om tilgang til lageret. Tallkoden til låsen kan endres med en liten spesialnøkkel som befinner seg sammen med bruksanvisning i (og ikke skal fjernes fra) plastboks i lageret.

Når du er ferdig i arkivet låser du døra med låsepinne og setter hengelåsen på plass -- NB: vri alle 4 sifre i hengelåsen bort fra åpen stilling! Ta heisen tilbake til etasjen over (etasje -2). Det er ikke nødvendig å oppgi kode i heisen på veien ut, bare trykk -2.

Når du går ut må du bruke døra til venstre for porten. Det er en låsbryter ved siden av døra, men du kan like gjerne bare bruke smekklåsen/vridelåsen i døra.

NUUG disponerer også et skap i kjelleren hos Teknologihuset i Pilestredet 56.

NUUG har også en stor grill som kan transporteres i bil til aktuelle arrangementer, f eks sommerfesten.

lager (last edited 2022-01-11 13:38:40 by ThomasGramstad)