Kart over tettheten av NUUG-medlemmer

Kartet ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT]

Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra [http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/].

Scriptet som genererer kartet ligger på [http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh] og inneholder litt dokumentasjon i toppen.