Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2011-03-21 18:14:40
Size: 551
Comment: a tiny bit more
Revision 3 as of 2015-11-29 21:27:03
Size: 557
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT] Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [[http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT]]
Line 6: Line 6:
Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra [http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/]. Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra [[http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/]].
Line 8: Line 8:
Scriptet som genererer kartet ligger på [http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh] og inneholder litt dokumentasjon i toppen. Scriptet som genererer kartet ligger på [[http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh]] og inneholder litt dokumentasjon i toppen.

Kart over tettheten av NUUG-medlemmer

Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT

Det er et kernel density map lagd i med v.kernel fra GRASS GIS.

Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/.

Scriptet som genererer kartet ligger på http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh og inneholder litt dokumentasjon i toppen.

kart/nuugkart-medlemstetthet (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)