Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2011-03-21 18:12:01
Size: 454
Comment: Short description of member density map
Revision 2 as of 2011-03-21 18:14:40
Size: 551
Comment: a tiny bit more
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Kartet ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT] Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT]

Det er et kernel density map lagd i med v.kernel fra GRASS GIS.

Kart over tettheten av NUUG-medlemmer

Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: [http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT]

Det er et kernel density map lagd i med v.kernel fra GRASS GIS.

Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra [http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/].

Scriptet som genererer kartet ligger på [http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh] og inneholder litt dokumentasjon i toppen.

kart/nuugkart-medlemstetthet (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)