Kart over tettheten av NUUG-medlemmer

Et kart over medlemstettheten i NUUG ble lagd i mars 2011 av Knut Arne Bjørndal: http://www.nuug.no/kart.shtml?layers=B0TT

Det er et kernel density map lagd i med v.kernel fra GRASS GIS.

Datagrunnlaget er en tekstfil med postnummer for alle medlemmer, som så geokodes med en enkel JOIN mot postnummerkoordinater fra http://www.erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/.

Scriptet som genererer kartet ligger på http://www.nuug.no/kart/memberdensity.sh og inneholder litt dokumentasjon i toppen.

kart/nuugkart-medlemstetthet (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)