How to: NUUGs årlige julemiddag

1. De som inviteres til NUUGs julemiddag er:

2. Tid: Julemiddagen avholdes i uken rett før jul eller i romjulen for å kunne få med tilreisende utenfra Oslo.

3. Sted: Det velges en restaurant med sentral beliggenhet i Oslo, dvs med rask og enkel kollektivtransportforbindelse.

4. Det kan gis reisestøtte til NUUG styremedlemmer utenfor Oslo.

5. Det reserveres i utgangspunktet 10 plasser på bordbestilling i restauranten. Dette antallet kan justeres opp eller ned ut fra påmeldingene. Merk at restauranten må vite nøyaktig antall innen en viss tidsfrist -- typisk 24 timer før, men sjekk og overhold denne tidsfristen.

6. NUUG spanderer mat og alkoholfri drikke. Eventuell alkohol betaler den enkelte selv.

7. Før en liste over de som melder seg på. Purr på folk ved behov.

julemiddag (last edited 2022-11-22 13:09:34 by ThomasGramstad)