Video sjekkliste

Gjennomføres i forkant av hvert opptak (oppdater lista etter behov)

1. Lyd

2. Lys

3. …

grupper/video/rutiner-2023 (last edited 2023-04-25 01:24:36 by SalveJNilsen)