Fra 2023 har vi nye rutiner for opptak og strømming av video, er ment for å lage redundans (RAID-1) i gruppa slik at:

Personer med kunnskap om videoriggen

Tilganger som kreves

Videoriggen

Youtube

Frikanalen

Oppsett av videorigg

Kamera 1

Kamera 2

Kabler

Videomikseren

Mikrofoner

Strømming

Youtube

Frikanalen

Andre tjenester

grupper/video/rutiner (last edited 2023-10-27 21:21:04 by ThomasGramstad)