Sending ble en suksess med rundt 280 personer som fulgte med. Opptaket finner du hos PING i både høy og lav kvalitet.

Livesending av Richard Stallman i dag kl. 17-20

I dag, mandag 23. februar, fra 17:00 til 20:00, vil Richard Stallman, stifter av Free Software Foundation, holde foredrag om opphavsrett i Storsalen, Chateau Neuf (Slemdalsveien 15), Oslo. Tittel på foredraget er: “Copyright vs. Community in the Age of Computer Networks - Free software and beyond”. Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk vil introdusere Stallman og lede diskusjonen etter foredraget

For de som ikke har mulighet til å komme eller bor utenlands tilbyr videogruppen til NUUG <URL: http://www.nuug.no > livesending av kveldens foredrag. Livesendingen vil bruke de frie og åpne formatene Ogg Theora til video og Ogg Vorbis til lyd. Hvis du vil lære mer om disse multimediaformatene anbefaler vi å besøke nettsiden <URL: http://www.playogg.com > og lese NUUGs pressemelding "Ogg er et godt valg for multimediapublisering på web" - 2009-01-08 på <URL: http://wiki.nuug.no/pressemelding/200901-standardkatalog-multimedia >.

For å kunne se på livesending trenger du en mediaavspiller på din datamaskin som støtter disse to formatene. Vi anbefaler å bruke VLC media player, som kan lastes ned i fra <URL: http://www.videolan.org/vlc/ >.

Adressen til videostrømmen er <URL: http://nuug.no/live.m3u >, som du kan åpne i nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. Denne adressen er en spilleliste med flere servere som tilbyr videostrømmen.

Vi tar forbehold at det kan oppstå visse problemer underveis. Hvis du støter på noen problemer, kan du prøve å stoppe og starte sendingen på nytt eller prøve en annen videostrømserver.

Spilleliste med alle videostrømserverene:

Direkte lenker til de forskjellige videostrømserverene er:

Norge:

Tyskland:

USA:

Det kan også nevnes at opptaket av kvelden vil bli gjort tilgjengelig av NUUG <URL: http://nuug.no/news.shtml > / PING <URL: http://www.ping.uio.no/ > i etterkant. Følg med på hjemmesiden.

Ris og ros mottas gjerne underveis på IRC-kanalen #nuug-video på Freenode-nettverket (irc.freenode.org) eller i etterkant på e-post til <video@nuug.no>. Gjerne kom med tilbakemelding hvis du har brukt en annen mediaavspiller enn VLC og under hvilket operativsystem.

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien (oklien), på vegne av
NUUGs videogruppe

grupper/video/rms2009 (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)