Takk til

Se takk.ogv for eksempel på hvordan det kan bli.

Script

# Ole Kristian Lien
# aptitude install imagemagick smilutils

what=( "" "Foredragsholder" "Lokaler" "Introduksjon" "Annonsering" "Kameraoperatør" "Kameraoperatør" "Video- og lydmiksing" "Streaming" "Morten Kjelkenes")
who=( "TAKK TIL" "Øyvind Hanssen" "Høyskolen i Oslo" "Petter Reinholdtsen" "Ole Kristian Lien" "Stian Hubener" "Hans-Petter Fjeld" "Herman Robak" "Ole Kristian Lien" "også takk til" )
count=0
frames=100 # 25fps

function image {
    convert -size 720x576 xc:black \
    -font Bitstream-Vera-Sans-Bold -fill white -gravity center -pointsize 60 -draw "text 0,0 '${hvem}'" \
    -font Bitstream-Vera-Sans-Bold -fill white -gravity center -pointsize 40 -draw "text 0,60 '${hva}'" \
    -append takk-${count}.png    
}

echo "Lager outro video med $frames frames pr. takk."
echo 
echo "Trykk ENTER for å sette standard verdi eller skriv inn riktig person. (hopp over den første)"
echo

for ((i=0; i < ${#what[@]}; i++)); do
    hva=${what[$i]}
    hvem=${who[$i]}

 echo -n "$hva [$hvem]: "
    read hvem

    if [ -z "${hvem}" ] ; then
     hvem=${who[$i]}
#    else

    fi

    image
    count=`expr ${count} + 1`

done

echo
echo "Konverterer bildene til dv (16:9)..."
image2raw -r $frames -w -a takk-*.png > takk.dv

echo
echo "Sletter bildene..."
rm takk-*.png

echo
echo "Trykk ENTER for å spille av dv-filen..."
read
mplayer takk.dv

grupper/video/outro (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)