Referat

Tilstede: Morten, Herman, Hans-Petter Referent: Hans-Petter

Sak 1: Valg av ny leder for videogruppa:

Hans-Petter valgt ved aklamasjon.

Sak 2: Budsjett og økonomi + utstyr

15 000,- totalt budsjett fra NUUG.

Konkrete forslag til kjøp av utstyr:

Sak 3: Gjennomgang av wiki-siden:

Wiki-sidene burde ryddes kraftig opp i. Dette er det mulig for hjem som helst å gjøre når som helst. God dokumentasjon gir godt inntrykk av gruppen utad og viser at vi er seriøse.

Sak 4: Hvordan bidra til videogruppa

Det ble diskutert hvordan man kan bidra, rent utenom å delta på faktiske opptak av arrangement.

Oppdater wiki-sidene, se sak 3. Gjøre utstyret mer tilgjengelig. Det ville ha vært en fordel å hatt et fast lagringssted for utstyret. På den måten hadde det vært lettere for alle å kunne benytte seg av utstyret eller gjøre vedlikehold/arbeid rundt oppsettet.

Sak 5: Rekrutering til videogruppa

Det ble diskutert om det var noen tiltak vi kunne gjøre for å lettere rekrutere folk til videogruppa.

T-skjorter kan være et tiltak. Det gjør gruppa litt mer synlig og skaper mer tilhørighet. Det ble diskutert om det kunne være mulig å ta mer hensyn til medlemmer lokalisert i Stavanger. Det ble nevnt at videogruppa kunne holde litt kursing, både av våre egne medlemmer og av folk som kanskje ville filme for andre foreninger.

Eventuelt:

grupper/video/moter/20110331 (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)