Gamle Rutiner for video opptak

Følgene er et utkast på hvordan vi kan/skal håndtere video opptak av medlemsmøter. Tanken bak dette er å:

Før medlemsmøtet

 1. Lage en RT-sak på hvem som tar opp møtet. Sendes til mailinglista så fort som mulig.
 2. Medlemmer i videogruppa svarer på RT-sak om du kan eller ikke.
 3. Hvis du har takket ja, men mangler DV-tape, si i fra.

Forberedelser rett før møtet

Basis oppsett:

Dette bør settes opp og være ferdigtestet til senest 18:15.

husk å teste at lyd m.m. fungerer.

Oppsett av streaming gjøres med utgangspunkt i et av de to scriptene stream-dvswitch-with-gstreamer.sh eller stream-dvswitch.shscript-siden

Under medlemsmøtet

 1. Alle videokilder må være satt opp til å bruke på same videoformat, for å unngå problemer med resultatfilen fra dvswitch. Standard for NUUGs opptak er PAL (720x576).
 2. Først starter dvswitch-avahi på videomiksemaskinen. Deretter startes i rekkefølge hovedkamerakilden, VGA-konvertør og introskjerm.
 3. Sjekk at riktig lydkilde er valgt i dvswitch. Bytte av lydkilde under opptak er risikabelt og en bør stoppe opptak før lydkilde endres.
 4. Start videosluk på maskinen som skal lagre video.
 5. Husk å ta opp til tape i hovedkamera, for backup-opptak.
 6. Bruk kutt-knappen like før foredraget starter, for å få et opptak som kun inneholder presentasjonen.
 7. Vis introskjerm først og sist under opptak, for å vise NUUG-logo og URL til NUUGs sider.

Håndtering av opptak

 1. Opptaket gis enten til videogruppens leder rett etter møtet for videre arbeid.
  • Hvis ikke videogruppens leder er tilstede, gis den til NUUGs leder.
 2. Hente inn DV til harddisken.

Publisering

 1. Last opp til nerdhaven.
  • rsync --partial --progress --rsh=ssh user@host:remote_file local_file
   (f.eks... scp støtter ikke resume)
 2. Kjør konvertering scriptene.

 3. Sende mail til medlemmer@nuug.no om at video opptak og lyd har blitt lagt ut.

 4. Oppdater neste NUUGnytt med informasjon om videoen.

 5. Oppdater video arkivet med riktig informasjon.

Front- og bakvideo

Om mulig bør videoene publiseres med en intro og avslutningsvideo som inneholder URL til http://www.nuug/no forran og bak, informasjon om tid, sted, tema og foredragsholder, hvem som bidro til opptaket og hvem som er/vil være redaktør hvis opptaket publiseres på Frikanalen (for tiden er dette Morten Kjelkenes). Se http://www.nuug.no/pub/video/raw/20090512-bifrost-combined.ogv for et eksempel.

Arkivering av DV-tape

 1. Merk tapen følgene: NUUG-ååååmmdd-tema.
 2. Legges på lageret for arkivering.
 3. Oppdater video arkivet med riktig informasjon.

Rutine for NUUGnytt

Gruppen er ansvarlig for å oppdatere NUUGnytt. Dette må gjøres før den 1. hver måned:

grupper/video/gamle-rutiner (last edited 2023-04-20 07:58:12 by Malinux)