Differences between revisions 41 and 42
Revision 41 as of 2010-12-18 16:29:55
Size: 7397
Comment: Noen flere.
Revision 42 as of 2010-12-21 09:39:31
Size: 7413
Editor: Jarle
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 116: Line 116:
 * Tim Jackson: economic reality check  * Tim Jackson: economic reality check . (Norsk tekst)

NUUG er fra før av medlem av [:grupper/video/openchannel:foreningen Åpen kanal].

Status

 • NUUG-styret vedtok på styremøtet 2007-12-19 at NUUG skulle melde seg inn, og innmelding ble sendt i januar 2008. NUUG er pr. 2008-01-15 medlem i Frikanalen.
 • Jarle Bjørgeengen i videogruppen er varamedlem i styret i Frikanalen.
 • NUUGs videogruppe bidrar med å få Frikanalen til å bruke mer åpne standarder og fri programvare.

Om Foreningen Frikanalen

Foreningen Frikanalen er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår 2008. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Foreningens kontor vil ligge i Oslo.

Foreningen ble stiftet 14. juni 2007

Hjemmeside: http://www.frikanalen.no/

Hvem kan bli medlem?

 • Fra vedtektene: § 3-1 Ordinære medlemmer: Medlemskap i Frikanalen er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert/ikke-offentlig basis i Norge, i henhold til avgrensningene i forslag til lov om frivillighetsregister § 3 og § 4 (NOU 2006:15 Frivillighetsregister, side 54 og 55).
 • Medlemskontigenten for 2007 settes til kr 5000 for organisasjoner med omsetting over 500 000 kr. For organisasjoner med lavere omsetting settes kontigenten til kr. 500.

Frikanalen i åpent format

NUUG har bidratt med publisering av frikanalens innhold på Internet i det frie formatet OGG/Theora. Se [:grupper/video/pubfrikanalen:Publisering av frikanalen i åpent format]

Lenker

Opptak som må undertekstes

Det som er publisert så langt er tilgjengelig fra http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/frontpage.cgi?organization=NUUG

En del av presentasjonene i NUUG foregår på engelsk og må tekstes på norsk før de kan sendes. Subtekst-formatet vi antagelig foretrekker er [http://en.wikipedia.org/wiki/SubRip srt]. En grei tjeneste for å lage undertekster er http://universalsubtitles.org/ . Her er de opptakene som trenger undertekster med lenke til aktuell side hos universalsubtitles.

2010-09-14

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100914-little-tools-large-apps/ Perl 6]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100914-little-tools-large-apps.ogv

2010-08-10

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100810-cfengine3/ CFengine3]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100810-cfengine3.ogv

http://universalsubtitles.org/videos/XFt7lTtCTd7s/

2010-04-13

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100413-kerberos/ Kerberos]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100413-kerberos.ogv

http://universalsubtitles.org/videos/bC58Tfag0wBo/

2009-11-10

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20091110-digitaleksamen/ Digital Eksamen] (dagens ogv mangler lyd?)

http://www.nuug.no/pub/video/published/20091110-digitaleksamen.ogv

Ideer til ting fra eksterne kilder som kan/bør publiseres

Warriors of the Net

Film fra 90-tallet som illustrerer hvordan Internet fungerer. Den finnes dubbet til norsk, men det er uklart hvem som har dubbet. Vi har fått lov av filmskaperne å publisere på Frikanalen, men må kanskje spore opp den norske stemmen for å sjekke at det er greit for ham. Den svenske dubbingen har visstnok ikke dette problemet.

Cleanternet

Satirisk film fra noen år tibake om forslag til å bruke "barnepornofilter" for å skjule barneporno på nettet i stedet for å få den fjernet og å hjelpe ofrene.

Copying is not theft

En kort snutt med en sang som forklarer hvorfor kopiering ikke er tyver. Finnes i flere utgaver. Sanger er visst skrevet av Nina Paley.

Hvordan omgå DLD med mobiltelefon

En kort snutt om hvordan omgå datalagringsdirektivet for mobiltelefon. Bruk er avklart med Martin Bekkelund, og den kan om nødvendig publiseres med vår vanlige lisens CC-BY-SA 3.0.

Patent Absurdity

Flere - trenger omformattering

Undertekster kan også lages med programmet gnome-subtitles.

Foredrag fra TED

TED har endel innslag som er klarert for TV-sending, og Frikanalen har avtale om a kunne plukke innslag fra denne lista. Lista er en PDF lenket inn fra http://media.ted.com/assets/OpenTV/request.html . Det hele koordineres av Hans Kristian i Frikanalen, og som start skal 10 innslag plukkes ut. Her er våre forslag og ønsker:

Klarert for TV-sending:

 • Chris Anderson: How web video powers global innovation (Norsk tekst)
 • Bonnie Bassler om hvordan bakterier kommuniserer (Norsk tekst)
 • Kevin Kelly om webbens kommende 5000 dager (Norsk tekst)
 • Dan Dennett: Cute, sexy, sweet, funny (Norsk tekst)
 • Carter Emmart demonsterer et 3D atlas av universet (Norsk tekst)
 • Alisa Miller formidler nyhetene om nyhetene (Norsk tekst)
 • Aimee Mullins og hennar 12 par bein (Norsk tekst)
 • Stacey Kramer: Den beste gaven jeg noen gang overlevde. (Norsk tekst)
 • Temple Grandin: Världen behöver alla sorters hjärnor. (Svensk tekst)
 • Tim Jackson: economic reality check . (Norsk tekst)
 • [http://www.ted.com/talks/jamie_oliver.html Jamie Oliver TED2010]

Ønsket men mangler klarering for TV-sending:

grupper/video/frikanalen (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)