Differences between revisions 37 and 38
Revision 37 as of 2010-11-02 13:29:40
Size: 6763
Editor: Jarle
Comment:
Revision 38 as of 2010-11-02 14:04:06
Size: 6837
Editor: Jarle
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 101: Line 101:
 * Stacey Kramer: Den beste gaven jeg noen gang overlevde. (Norsk tekst)

NUUG er fra før av medlem av [:grupper/video/openchannel:foreningen Åpen kanal].

Status

 • NUUG-styret vedtok på styremøtet 2007-12-19 at NUUG skulle melde seg inn, og innmelding ble sendt i januar 2008. NUUG er pr. 2008-01-15 medlem i Frikanalen.
 • Jarle Bjørgeengen i videogruppen er varamedlem i styret i Frikanalen.
 • NUUGs videogruppe bidrar med å få Frikanalen til å bruke mer åpne standarder og fri programvare.

Om Foreningen Frikanalen

Foreningen Frikanalen er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår 2008. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Foreningens kontor vil ligge i Oslo.

Foreningen ble stiftet 14. juni 2007

Hjemmeside: http://www.frikanalen.no/

Hvem kan bli medlem?

 • Fra vedtektene: § 3-1 Ordinære medlemmer: Medlemskap i Frikanalen er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert/ikke-offentlig basis i Norge, i henhold til avgrensningene i forslag til lov om frivillighetsregister § 3 og § 4 (NOU 2006:15 Frivillighetsregister, side 54 og 55).
 • Medlemskontigenten for 2007 settes til kr 5000 for organisasjoner med omsetting over 500 000 kr. For organisasjoner med lavere omsetting settes kontigenten til kr. 500.

Frikanalen i åpent format

NUUG har bidratt med publisering av frikanalens innhold på Internet i det frie formatet OGG/Theora. Se [:grupper/video/pubfrikanalen:Publisering av frikanalen i åpent format]

Lenker

Opptak som må undertekstes

Det som er publisert så langt er tilgjengelig fra http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/frontpage.cgi?organization=NUUG

En del av presentasjonene i NUUG foregår på engelsk og må tekstes på norsk før de kan sendes. Subtekst-formatet vi antagelig foretrekker er [http://en.wikipedia.org/wiki/SubRip srt]. En grei tjeneste for å lage undertekster er http://universalsubtitles.org/ . Her er de opptakene som trenger undertekster med lenke til aktuell side hos universalsubtitles.

2010-09-14

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100914-little-tools-large-apps/ Perl 6]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100914-little-tools-large-apps.ogv

2010-08-10

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100810-cfengine3/ CFengine3]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100810-cfengine3.ogv

http://universalsubtitles.org/videos/XFt7lTtCTd7s/

2010-04-13

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20100413-kerberos/ Kerberos]

http://www.nuug.no/pub/video/published/20100413-kerberos.ogv

http://universalsubtitles.org/videos/bC58Tfag0wBo/

2009-11-10

[http://www.nuug.no/aktiviteter/20091110-digitaleksamen/ Digital Eksamen] (dagens ogv mangler lyd?)

http://www.nuug.no/pub/video/published/20091110-digitaleksamen.ogv

Ideer til ting fra eksterne kilder som kan/bør publiseres

Warriors of the Net

Film fra 90-tallet som illustrerer hvordan Internet fungerer. Den finnes dubbet til norsk, men det er uklart hvem som har dubbet. Vi har fått lov av filmskaperne å publisere på Frikanalen, men må kanskje spore opp den norske stemmen for å sjekke at det er greit for ham. Den svenske dubbingen har visstnok ikke dette problemet.

Cleanternet

Satirisk film fra noen år tibake om forslag til å bruke "barnepornofilter" for å skjule barneporno på nettet i stedet for å få den fjernet og å hjelpe ofrene.

Copying is not theft

En kort snutt med en sang som forklarer hvorfor kopiering ikke er tyver. Finnes i flere utgaver. Sanger er visst skrevet av Nina Paley.

Flere - trenger omformattering

Undertekster kan også lages med programmet gnome-subtitles.

Foredrag fra TED

TED har endel innslag som er klarert for TV-sending, og Frikanalen har avtale om a kunne plukke innslag fra denne lista. Lista er en PDF lenket inn fra http://media.ted.com/assets/OpenTV/request.html . Det hele koordineres av Hans Kristian i Frikanalen, og som start skal 10 innslag plukkes ut. Her er våre forslag og ønsker:

Klarert for TV-sending:

 • Chris Anderson: How web video powers global innovation (Norsk tekst)
 • Bonnie Bassler om hvordan bakterier kommuniserer (Norsk tekst)
 • Kevin Kelly om webbens kommende 5000 dager (Norsk tekst)
 • Dan Dennett: Cute, sexy, sweet, funny (Norsk tekst)
 • Carter Emmart demonsterer et 3D atlas av universet (Norsk tekst)
 • Alisa Miller formidler nyhetene om nyhetene (Norsk tekst)
 • Aimee Mullins og hennar 12 par bein (Norsk tekst)
 • Stacey Kramer: Den beste gaven jeg noen gang overlevde. (Norsk tekst)
 • Tim Jackson: economic reality check
 • Jamie Oliver TED2010

Ønsket men mangler klarering for TV-sending:

grupper/video/frikanalen (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)