Oppskrift for registrering av nye videofiler inn i Frikanalen

Når folk har lastet opp nye videofiler til ftp.frikanalen.tv via ftp, så må de registreres.

Første steg er å logge inn via ssh til ftp.frikanalen.tv og kjøre

~pere/frikanalen/utils/process-uploads

Dette scriptet vil se igjennom katalogen med opplastede filmer, og spørre hva som skal gjøres for hver fil som finnes. Bruk '?' or å få oversikt over alternativer. Antagelig skal en bruke 'r' for å registrere ny fil. Dette vil opprette ny oppføring i databasen flytte filen inn til riktig plass på disken og fikse rettigheter på filen.

Deretter bør en sende epost til innsender med URL for oppdatering av informasjon om innslaget.

I tillegg må det regelmessig kjøres jobber som lager småbilder og omkoder video til andre formater, men det er i prinsippet uavhengig av registreringen.

De to oppgavene gjøres i dag av Petter ved å kjøre disse to scriptene slik:

nice ionice -c3 /tank/pere/fk-member-tools/generate-missing-jpeg <videoid>
nice ionice -c3 /tank/pere/fk-member-tools/generate-missing-ogv <videoid>

Til slutt må en registrere nylagede filer i databasen slik:

nice ionice -c3 ~pere/frikanalen/utils/videofiles-update <videoid>

grupper/video/frikanalen/registrere-ny-video (last edited 2016-10-20 09:18:02 by PetterReinholdtsen)