Driftslogg for Frikanalen

Her føres større endringer relatert til drift av systemet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Logg

2017-02-08

Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.