Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2017-02-21 09:56:19
Size: 2449
Comment: Diskbytte
Revision 8 as of 2017-03-08 13:46:22
Size: 3380
Editor: OlaTellesbø
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Line 6: Line 5:
=== 2017-03-07 ===
- Machine named filserver installed in rack by Marius Halden and Ola Tellesbø
- First 20 disks installed in machine
- Basic Debian OS installed by David Noble, connected to internet, fail2ban installed. Tested booting.
- operations.log created for keeping a local log of things done with the machine
- Granted ssh and sudo access to toresbe and halden; based on ssh pubkeys found on github.org
- Granted non-root ssh access to pere and halden; again based on ssh pubkeys found on github.org
- Confirmed working management subsystem using ipmitool
- Confirmed SATA hotplug works as intended
- Tested that rcs works correctly on operations.log

TODO
- Configure BMC. ``root@file01:~# ipmitool lan print`` shows current configuration. Ethernet is connected to borch eth1; but this is probably not configured either.
- recommended by pere: Test online remove of disk. Test remove of one of the power sources.Line 8: Line 25:
Line 16: Line 32:
Line 20: Line 35:
Line 24: Line 38:
Line 28: Line 41:
Line 32: Line 44:
Line 36: Line 47:

Driftslogg for Frikanalen

Her føres større endringer relatert til drift av systemet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Logg

2017-03-07

- Machine named filserver installed in rack by Marius Halden and Ola Tellesbø - First 20 disks installed in machine - Basic Debian OS installed by David Noble, connected to internet, fail2ban installed. Tested booting. - operations.log created for keeping a local log of things done with the machine - Granted ssh and sudo access to toresbe and halden; based on ssh pubkeys found on github.org - Granted non-root ssh access to pere and halden; again based on ssh pubkeys found on github.org - Confirmed working management subsystem using ipmitool - Confirmed SATA hotplug works as intended - Tested that rcs works correctly on operations.log

TODO - Configure BMC. root@file01:~# ipmitool lan print shows current configuration. Ethernet is connected to borch eth1; but this is probably not configured either. - recommended by pere: Test online remove of disk. Test remove of one of the power sources.

2017-02-21

Checksum errors på /dev/sdu. OS-devicet /dev/sdu blir sport tilbake av Petter til RAID-device 33:4 vha. 'ls -l /dev/disk/by-path/|grep sdu', 'megaclisas-status |grep u20' og til slutt søk etter 'Z1E6BMRQST2000DM001-1CH164 i "megacli -PDList -aALL'.

Vi prøvde først å fastslå hvorvidt problemet hadde vært midlertidig ved å kjøre en scrub (checksumming av all data); ytterligere korrupsjon ble påvist; disken erklært upålitelig. Disk ble fjernet fra kontrolleren av Tore vha. 'megacli -pdoffline -physdrv[33:4] -a0', 'megacli -pdmarkmissing -physdrv[33:4] -a0' og 'megacli -pdprprmv -physdrv[33:4] -a0' kjørt (usikkert om noen av disse er unødvendige?).

Petter bytter disk, og ny disk satt inn av Tore med 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:4] -a0' og 'zpool replace -f tank sdu'.

2017-02-20

Petter kjører 'apt-get upgrade' på simula og oppgraderer alle Debian pakker og restarter tjenester som trenger det. Det trengs reboot for å aktivere ny kjerne.

2017-02-15

Petter forsøker å aktivere den tredje nye disken som fortsatt var markert som FAILED av RAID-kontrolleren, ved å kjøre 'zpool offline tank 13666938400593999646', 'megacli -PDOffline -PhysDrv[33:7] -a0', 'megacli -PDOnline -PhysDrv[33:7] -a0' og til slutt 'zpool replace -f tank 13666938400593999646 sdad' etter å ha funnet riktig device-navn med dmesg. Resilver skal ta 11 timer. Uvisst hvorfor, så starter en resilver av de to andre nye diskene samtidig.

2017-02-13

Petter kjører 'zpool replace -f tank 16694028023172514029 sdx' for å ta inn den andre av de nye diskene.

2017-02-12

Petter kjører 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:12] -a0' og 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:5] -a0' for å gjøre diskene synlige for Linux, og 'zpool replace -f tank sdw' for å ta inn en av de nye diskene i ZFS. Resilver går galt, og vi oppdager at vi har mistet en fil (/tank/new_media/media/625464/broadcast/God sondag - tv_gs_140 airdate 2015_10_25.avi).

2017-02-10

Petter ga David Noble sudo-tilgang på simula for å kunne aktivere erstatningsdiskene.

2017-02-08

Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.

grupper/video/frikanalen/driftslogg (last edited 2019-12-09 16:29:58 by PetterReinholdtsen)