Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2017-02-08 12:00:24
Size: 300
Comment: Start på driftslogg.
Revision 4 as of 2017-02-13 11:37:24
Size: 953
Comment: Litt mer om hva som er gjort.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
=== 2017-02-13 ===

Petter kjører 'zpool replace -f tank 16694028023172514029 sdx' for å ta inn den andre av de nye diskene.

=== 2017-02-12 ===

Petter kjører 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:12] -a0' og 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:5] -a0' for å gjøre diskene synlige for Linux, og 'zpool replace -f tank sdw' for å ta inn en av de nye diskene i ZFS. Resilver går galt, og vi oppdager at vi har mistet en fil (/tank/new_media/media/625464/broadcast/God sondag - tv_gs_140 airdate 2015_10_25.avi).

=== 2017-02-10 ===

Petter ga David Noble sudo-tilgang på simula for å kunne aktivere erstatningsdiskene.
Line 9: Line 21:
Ola og Petter byttet to disker, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore. Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.

Driftslogg for Frikanalen

Her føres større endringer relatert til drift av systemet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Logg

2017-02-13

Petter kjører 'zpool replace -f tank 16694028023172514029 sdx' for å ta inn den andre av de nye diskene.

2017-02-12

Petter kjører 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:12] -a0' og 'megacli -CfgLdAdd -r0 [33:5] -a0' for å gjøre diskene synlige for Linux, og 'zpool replace -f tank sdw' for å ta inn en av de nye diskene i ZFS. Resilver går galt, og vi oppdager at vi har mistet en fil (/tank/new_media/media/625464/broadcast/God sondag - tv_gs_140 airdate 2015_10_25.avi).

2017-02-10

Petter ga David Noble sudo-tilgang på simula for å kunne aktivere erstatningsdiskene.

2017-02-08

Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.

grupper/video/frikanalen/driftslogg (last edited 2019-12-09 16:29:58 by PetterReinholdtsen)