Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2017-02-08 12:00:24
Size: 300
Comment: Start på driftslogg.
Revision 3 as of 2017-02-10 11:58:28
Size: 445
Comment: Nevn ny root-bruker.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
=== 2017-02-10 ===

Petter ga David Noble sudo-tilgang på simula for å kunne aktivere erstatningsdiskene.
Line 9: Line 13:
Ola og Petter byttet to disker, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore. Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.

Driftslogg for Frikanalen

Her føres større endringer relatert til drift av systemet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Logg

2017-02-10

Petter ga David Noble sudo-tilgang på simula for å kunne aktivere erstatningsdiskene.

2017-02-08

Ola og Petter byttet to disker i MD1000-hyllene til Frikanalen, disk 7 og 12 i nedre diskhylle blinket orange og ble byttet med to disker Ola hadde fått fra Tore.

grupper/video/frikanalen/driftslogg (last edited 2019-12-09 16:29:58 by PetterReinholdtsen)