Brukt voip.nuug.no til testing.

lighttpd + PHP

Installer:

apt-get install lighttpd

Test:

http://voip.nuug.no/

Instaler php:

apt-get install php5-cgi
echo "cgi.fix_pathinfo = 1" >> /etc/php5/cgi/php.ini

Rediger /etc/lighttpd/lighttpd.conf

under server.modules, legg til eller kommenter inn:

      "mod_flv_streaming",
      "mod_fastcgi",

helt nederst. legg til:

fastcgi.server = ( ".php" => ((
           "bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
           "socket" => "/tmp/php.socket"
         )))

flv-streaming.extensions = ( ".flv" )

restart:

/etc/init.d/lighttpd restart

flvtool2

http://rubyforge.org/projects/flvtool2/

Installer:

apt-get install ruby
cd /tmp
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/17497/flvtool2-1.0.6.tgz
tar xvfz flvtool2-1.0.6.tgz
cd flvtool2-1.0.6
ruby setup.rb config
ruby setup.rb setup
ruby setup.rb install
cd ..
rm -rf flvtool2-1.0.6*

ffmpeg m/ mp3 støtte

Installer:

echo "deb http://www.debian-multimedia.org stable main" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get install ffmpeg

Test:

cd /var/www/
wget ftp://ftp.nuug.no/pub/video/published/20040916-stallman-intro.mpeg
ffmpeg -i 20040916-stallman-intro.mpeg -s 320x240 -ar 44100 -r 12 20040916-stallman-intro.flv
cat 20040916-stallman-intro.flv | flvtool2 -U stdin 20040916-stallman-intro.flv

Flowplayer

Installer:

cd /tmp
wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/flowplayer/flowplayer-1.20.zip

apt-get install unzip

unzip flowplayer-1.20.zip 

mv flowplayer /var/www/

fix: index.html

Gnash

Hvis du har installert adobe sin flash plugin, må vi først fjerne den.

Har du installert via en pakkehåndterer:

apt-get remove flashplugin-nonfree

eller hvis du har installert via Firefox direkte:

rm ~/.mozilla/plugins/flashplayer.xpt 
rm ~/.mozilla/plugins/libflashplayer.so 

Nå kan du installere gnash:

Plugin for Konqueror:

apt-get install konqueror-plugin-gnash

Plugin for Firefox:

apt-get install mozilla-plugin-gnash

Restart Firefox hvis du har den oppe.

Skriv inn about:plugins i adressefeltet, for sjekke at gnash er i bruk.

Gå til http://voip.nuug.no/flowplayer/test.html og test om det virker. :)

Ressurser

grupper/video/flast-test (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)