Hente inn DV til harddisk

Man trenger i tillegg til et kamera med "firewire" utgang, en PC med firewire-port samt en kjerne med støtte for raw1394 og ohci1394 som minimum samt libraw1394. Dette er som regel autodetektert og allerede på plass med nyere linux-distroer, som er installert på maskin med firwire kort.

Hvis ikke, finnes dok for å sette opp firewire i linux på http://www.linux1394.org/

Man trenger dvgrab fra http://www.kinodv.org/article/static/1 for å enklest mulig streame DV fra kamera til et fornuftig filformat.

Jeg bruker:

dvgrab --opendml --size 0 prefix-til-filnavn

for å få en stor dv fil i AVI type 2 format som er default for dvgrab. Det blir ca 12.5 GB i timen.

Filsystemet og verktøy man senere bruker på filene må ha støtte for å håndtere store filer.

Skjøte sammen flere dv filer

Jeg bruker kino fra http://www.kinodv.org, som er et kjapt og intuitivt (for meg ihvertfall) for små klippe/lime operasjoner.

Man laster inn flere DV filer med å trykke på knappen "Append file" . Man kan lett trimme , splitte og joine dv klippene.

Til slutt velger man eksport-tab'en, og velger AVI type 2 med og opendml støtte for filer > 1GB som output-format, og deaktiverer eventuell audio-resampling.

NB: Husk å sjekke "last-frame" for eksporten er det samme som siste "frame" av alle klippene, og ikke bare det klippet som sist var aktivt, eller bare prøv med "all" og dobeltsjekk at slutten på filmen er med.

Også trykker man export. Da vil man få en sammenhengende fil som kan bruke til å encode mere lavoppløselige formater fra .

One liners

Koding av DV til MPEG1 med ffmpeg

ffmpeg -i video.avi -vcodec mpeg1video -s 384x288 -b 240 -g 96 -ab 64 -ac 1 -ar 32000 video.mpeg

-i er filen som skal komprimeres, vcodec er navnet på videokodeken (for mpeg1 video er mp2 lyd default), -s er oppløsningen, -b er videobitraten i kilobits/sekund, -g er avstanden mellom hver keyframe, -ab er lydbitraten i kilobits/sekund, -ac er antall lydkanaler, -ar er sampleraten for lyden. Til slutt kommer filnavnet som utputt skrives til.

Uttrekking av audio i ogg-format

mkfifo pipe && (mplayer -vc null -vo null -ao pcm:file=pipe:fast dv-input-file.avi 2>&1 >/dev/null &) && (oggenc --downmix -b 64 -o outputfile.ogg - < pipe) && rm pipe

Bytt ut (oggenc --downmix -b 64 -o outputfile.ogg - < pipe) med (lame -b 64 -a - > outfile.mp3 < pipe) for å lage mp3 .

...eller en twoliner

mplayer -vc null -vo null -ao pcm:file=temp_file.wav:fast dv-input-file.avi

oggenc --downmix -b 64 -o outputfile.ogg temp_file.wav

og/eller

lame -b 64 -a temp_file.wav outputfile.mp3

(lame og oggenc opsjonene her passer for å lage en ganske liten fil med god-nok lydkvaltiet. Ikke bruk disse til encoding av musikk)

NB: Meldingen Your system is too SLOW to play this! er normal, og ikke noe å bry seg om

Hvis det er mye bakgrunns-sus fra mikrofon, kan dette i noen tilfeller reduseres ved å dempe høye frekvenser i audio.

Dette kan gjøres med opsjonen -af equalizer 0:0:0:0:0:0:0:0:-6:-12 til mplayer. Denne varianten vil redusere hhv. -6 og -12 db på de to høyeste frekvensene-båndene.

Koding av DV til høykvalitet H.264 format i avi container

Utklipp fra skjerm med størrelse 720x576 med autonummerering

Bruk xev(1) f. eks. til å plassere øvre venstre hjørne i posisjon 200x200, samt dra vinduet som du skal klippe ut til størrelse 720xx576

Lage en teller:

typeset -i C=1

Lage en fil med automatisk økende tall som navn.

import -crop 720x576+200+200 -window root ./slides/$C.png && C=$C+1

Konvertere fra avi til dv (for å kunne ekpsportere til kamera med dvconnect)

tcextract -i raw.avi -x raw > raw.dv

grupper/video/dv (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)